Kiitos. Iloitaan Suomen 100-vuotisjuhlasta yhdessä veteraanien kanssa!

Kiitoskortteja

 

Suomalaiset lähettivät liki 50 000 kiitoskorttia veteraaneille  

Postilla oli ilo toimittaa jokaiselle sotiemme veteraaneista useampi itsenäisyyspäivän tervehdys suomalaisilta. Veteraaniliittojen ja Postin korttikeräykseen saatiin kaksinkertainen määrä kortteja viime vuoteen verrattuna. 

- Suomen sadas itsenäisyyspäivä on saanut suomalaiset muistamaan lämmöllä veteraaneja. Miltei 50 000 korttia on kirjoitettu ja vastaanotettu. Kiitoskortit ovat siis koskettaneet suurta joukkoa ihmisiä, niin lähettäjiä kuin kortin saajiakin. Korteilla tehdään hyvää, osoitetaan arvostusta ja ilahdutetaan, sehän liittyy myös joulun henkeen, sanoo Postin liiketoimintajohtaja Laura Luoma

Pikkulotta Eva Vahvaselkä on hyvin tyytyväinen kaikista saamistaan kolmesta kiitoskortista.
- Paras kaikista oli 10-vuotiaan pojan tekemä kaulassa kannettava kunniamitali. Olen aikeissa kiittää häntä kirjeitse, 91-vuotias Vahvaselkä sanoo.

Vähä-Heikkilän koulun 6. luokka osallistui veteraanien muistamiseen, kuten moni muukin koulu ja päiväkoti. Opettaja Liisa Rissanen ajatteli, että veteraanien henkilökohtainen kiittäminen olisi kuudesluokkalaisista hieno ajatus.

- Luokkani halusi ehdottomasti osallistua. Oman kortin tekeminen ja jonkun veteraanin muistaminen tuntui lapsista tärkeältä. Moni halusi kirjoittaa korttiin myös osoitteensa, jos veteraani jaksaisi vastata. Koululaisille oli kuvaava tieto, että sotiemme veteraanien keski-ikä on jo yli 90 vuotta, Rissanen kertoo.

 Kersantti Noora Ryhänen Kajaanista lähetti veteraaneille useita kortteja.
- Osallistuimme perheen kanssa yhdessä kunnioituksesta veteraaneja kohtaan. Halusimme näyttää heille korteilla, että täällä ihmiset muistavat heidät ja heitä arvostetaan edelleen, Ryhänen sanoo.

Osmo Kukkonen Lieksasta on eläkkeellä rajavartijan työstä. Veteraanityö on hänellä lähellä sydäntä.
- Heidän oli pakko lähteä puolustamaan maata, ja sen he tekivät niin, että Suomi on itsenäinen. Lähetimme veteraaneille kiitoskortteja, sillä he ovat tehneet Suomen hyväksi suuren työn. Laulan veteraanikuorossa ja itsenäisyyspäivänä laskemme seppeleen veteraanien sankarihaudoille, Kukkonen kertoo.

Postissa vaikututtiin kauniista tavasta, jolla suomalaiset kirjoittivat veteraaneille. Monet kortit olivat itseaskarreltuja, ja ne pääsevät varmasti esille veteraanien luona. - Tämä upea talkoohenki kruunasi itsenäisyyspäivän. Toivotan hienoa juhlaa kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville, Laura Luoma Postista sanoo.

 

Tack. Låt oss glädjas över Finlands 100-års jubileum tillsammans med veteranerna! Finländarna skickade närmare 50 000 tackkort till veteranerna

Posti hade glädjen att leverera flera självständighetsdagshälsningar från finländarna till var och en av våra krigsveteraner. I veteranförbundens och Postis kampanj samlades dubbelt så många kort som förra året. 

- Finlands hundrade självständighetsdag har fått finländarna att tänka på veteranerna med värme. Det har skrivits och mottagits nästan 50 000 kort. Tackkorten har med andra ord berört ett stort antal människor, både kortens avsändare och deras mottagare. Korten har ett gott syfte - de visar uppskattning och gläder mottagaren - vilket ju också är hör ihop med julens anda, säger affärsverksamhetsdirektör Laura Luoma på Posti.

Flicklotta Eva Vahvaselkä är mycket nöjd över alla de tre tackkort hon fått.

- Det bästa av allt är en hedersmedalj som en 10-årig pojke gjort och som ska bäras runt halsen. Jag har för avsikt att tacka honom brevledes, säger 91-åriga Vahvaselkä.

Årskurs 6 i Vähä-Heikkiläs skola deltog i hälsningskampanjen för veteranerna, liksom många andra skolor och daghem. Lärare Liisa Rissanen trodde att sjätteklassarna skulle tycka om idén att personligen tacka veteranerna.

- Min klass ville absolut vara med. Det kändes viktigt för barnen att göra ett eget kort och skicka hälsningen till en veteran. Många ville också skriva sin adress på kortet, ifall veteranen orkar svara. För skoleleverna var det beskrivande att få veta att medelåldern bland våra krigsveteraner redan är över 90 år, berättar Rissanen. 

Sergeant Noora Ryhänen från Kajana skickade flera kort till veteranerna.

- Vår familj deltog tillsammans av respekt för veteranerna. Genom korten ville vi visa dem att människorna här minns och fortfarande uppskattar dem, säger Ryhänen. 

Osmo Kukkonen från Lieksa är en pensionerad gränsbevakare. Arbetet med veteranerna ligger honom varmt om hjärtat.

- De var tvungna att försvara landet och gjorde det också så att Finland idag är självständigt. Vi skickade tackkort till veteranerna eftersom de har utfört ett värdefullt arbete för Finland. Jag sjunger i veterankör, och på självständighetsdagen lägger vi ned en krans vid hjältegravarna, berättar Kukkonen. 

På Posti blev man rörd av finländarnas vackra sätt att skriva till veteranerna. Många av korten var hemgjorda och kommer säkert att ställas fram hos veteranerna. 

- Denna fina talkoanda satte kronan på verket på självständighetsdagen. Jag önskar en fin fest för alla finländare och vänner av Finland, säger Laura Luoma på Posti.