Ohjeet postittajalle

Tältä sivulta löydät koosteen suurten tai säännöllisten lehti-, kirje- ja suora­mainos­erien postitus­ohjeista ja työkaluista. 

Uusimmat ohjeet:

Vuoden 2019 kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalveluiden hinta- ja palvelumuutokset on koottu posti.fi/uudistus-sivulle.

Postittajan työkalut

Postittajan työkalut, sähköiset tilauskanavat, on koottu Asiointiportaaliin. Kaikkiin tilauskanaviin kirjaudutaan samalla asiointitunnuksella. Tunnuksen saat yrityksesi pääkäyttäjältä. Jos yritykselläsi ei vielä ole pääkäyttäjää, voit tilata asiointitunnuksen täältä.

Sähköinen lähetyslista

Sähköisellä lähetyslistalla Postin sopimusasiakkaat ilmoittavat kirje-, suorapostitus- ja lehtilähetyksistä tiedot Postille. Lähetyslista toimii laskutuksen perusteena. Poikkeustilanteissa varajärjestelmänä toimii tulostettava lähetyslista.

Huom! Käytättäessäsi Postittamisen työpöytää (PTP) tai Kontaktia, lähetyserällesi muodostetaan sähköinen lähetyslista automattisesti, joten sinun ei  tarvitse sitä erikseen täyttää.

Katso myös
Lisätietoa ja lähetyslistan käyttöohjeet
Kirjaudu sähköiseen lähetyslistaan

Postittamisen työpöytä

Postittamisen työpöytä (PTP) on säännöllisille ja toistuville postituksille tarkoitettu lehti- ja Kotisuora-lähetysten työkalu. PTP:llä tehdään jakelujen vuosi- ja ennakkotilaukset sekä niihin liittyvät postitussuunnitelmat. Ilmoitettujen tietojen perusteella muodostuu sähköinen lähetyslista ja postittaja voi tulostaa tarvittavat postittamisohjeet ja -dokumentit.

Jos haluat tehdä viime hetken muutoksia lähetyserän postiinjättöaikoihin tai -paikkoihin, tee muutospyyntö tällä lomakkeella. Muutokset ovat maksullisia. 

Katso myös
Lähetysten postiinjättöaika- ja paikkataulukko (31.12.2018 asti)
Lähetysten postiinjättöaika- ja paikkataulukko (1.1.2019 alkaen)
Sanomalehden ja Etäjakelun palvelualuerekisteri
PTP:n yksityiskohtaisia käyttöohjeita
Kirjaudu Postittamisen työpöytään

Kontakti - suoramarkkinointiin

Kontakti on monipuolinen online-työkalu suoramarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Voit hoitaa koko Kotisuora-jakeluiden suunnittelun sekä osto- ja postitusketjun Kontaktissa.

 1. Asiakas tekee Kontaktissa tilauksen ja siirtää sen postittajalle.
 2. Kontakti ohjeistaa lähetysten yksiköinnin ja välittää lähetysten tiedot Sähköiselle lähetyslistalle.
 3. Saat postittajana tulostettua järjestelmästä kuljetusyksiköiden ohjauslaput ja kimppulaput.

Katso myös
Kotisuoran postitusohje
Vinkkejä Kotisuoran tilaajalle ja postittajalle
Lisätietoja Kontaktista
Kirjaudu Kontaktiin

Lajittelupalvelu varmistaa laadun

Lajittelupalvelu on postittajan lajittelujärjestelmään integroitava työkalu, joka tukee postituksen esityötä automatisoidusti ja eräkohtaisesti. Lähetysten perillemeno varmistuu, postitusten laatuvirheet vähenevät ja toimitusketju tulee läpinäkyväksi.

Lajittelupalvelun käyttö on maksutonta sekä asiakkaalle että postittajalle. Se sopii kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten postitukseen.

 1. Käyttämällä Lajittelupalvelua ja täyttämällä lähetysehdot on mahdollista nopeuttaa lähetyksen perillemenoa yhdellä arkipäivällä.
 2. Lajittelupalvelun avulla tuotetaan koodien sisältö.
 3. Lajittelupalvelusta saat selkeät ja ajantasaiset ohjeet postitukseen.
 4. Lajittelupalvelu luo automaattisesti kimppu- ja yksikkölaput sekä sähköisen lähetyslistan.

Tutustu tarkemmin Lajittelupalveluun

Erälajittelu ja kimputus

Erälajittelu eli kimputus ja yksiköinti on tarpeen suurille lähetyserille. Lähetykset lajitellaan postinumerojärjestykseen ja kimputetaan Postin Erälajiteltujen lähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintioppaan ohjeiden mukaan. Jos oppaassa olevat ohjeet eivät täyty, voidaan periä lisäkäsittelymaksu.

Alle on poimittu ohjeet erälajittelun tärkeimmistä asioista. Jos käytät Lajittelupalvelua, saat oikeat tiedot automaattisesti käyttöösi.

 1. Kimputusjärjestys
 2. Kimppulappumerkinnät
 3. Ohjaustiedot lähetykseen
 4. Kuljetusyksiköt ja yksiköintitasot

Voit tulostaa viivakoodilliset kuljetusyksiköiden ohjauslaput RCC2 -ohjauslappusovelluksesta. Yksiköintasot löytyvät Erälajiteltujen lähetysten oppaasta. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Koneellinen käsittely tuo sujuvuutta

Kun mietit millaisia muovittamattomia lähetyksiä voi lähettää konelajiteltavana tai suunnittelet kuoren ulkoasua, ota huomioon Postin koneellisen käsittelyn palvelukohtaiset vaatimukset. Konelajiteltava lähetys etenee sujuvasti eri käsittelyvaiheiden läpi ja kulkee vastaanottajalle aikataulussa ja oikeanlaisena.

Katso konelajiteltavien lähetysten mitta- ja painorajat, ohjeet osoitetiedon merkitsemiseen ja sijoittamiseen sekä muut suunnitteluun vaikuttavat seikat Konelajiteltavien lähetysten opaasta 2019  tai kuluvan vuoden postituksiin vuoden 2018 suunnitteluoppaasta.

Kunnollisesti ja venymättömillä pannoilla sidottu kimppu varmistaa soveltuvuuden koneelliseen lajitteluun ja täyttää erälajitellun ehdot. Lähetykset järjestetään postinumeroittain kimppuun jakeluosoitteen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Opasvideot

Ei soittolistaa.

Valitse video soittolistalta.

Valitse video soittolistalta.