Förtullning av paket och behandlingsavgiften

Förtullning av paket och behandlingsavgiften

Man ska förtulla och betala mervärdesskatt för alla nätinköp och tidningar från ett land utanför EU. Även gåvoförsändelser ska förtullas oberoende av deras värde. Om du inte vet vad försändelsen innehåller, fråga avsändaren.

IOSS-försändelser

Om du betalade mervärdesskatten redan i samband med köpet och avsändaren har skickat informationen elektroniskt till Posti, tar Posti hand om importdeklarationen å din vägnar. Kostnad 0 €. Om Posti inte har de nödvändiga uppgifterna ska du göra förtullningen i Tullens webbförtullning. Du behöver inte betala Postis behandlingsavgift och ska ansöka om befrielse.

Förtullning innan försändelsen anländer till Finland

Digital förtullning

Digital förtullning görs i OmaPosti som du kan använda antingen som app eller i webbläsaren på adressen posti.fi/omaposti. Du får ett meddelande när du kommer att få en försändelse som du måste förtulla. Du kan också själv lägga till en försendelsekod för att uppfölja en försändelse. Följ instruktionerna och gör en digital förtullning innan försändelsen anländer till Finland. Gäller inköp värda högst 150 euro. Serviceavgiften för digital förtullning är 0,90 € (MOMS 0 %) per enskild försändelse + skatter som Tullen bestämt.

Om du får ett meddelande från Tullen att inga skatter ska betalas för försändelsen behöver du inte heller betala Postis behandlingsavgift. Gör en begäran om undantag från behandlingsavgiften till oss med hjälp av formuläret. Undantag från behandlingsavgiften

Vanliga frågor

Ankomstavi

Postis behandlingsavgift


Digital förtullning
Förtullningsuppdrag till PostiRådgivningstelefonen 0100 2215 (msa/lna) hjälper vid problemsituationer utan tilläggsavgifter mån.–fre. kl. 8–18 och lör. kl. 9–16.