Förtullning av paket och behandlingsavgiften

Förtullning av paket och behandlingsavgiften

Man ska förtulla och betala mervärdesskatt för alla nätinköp och tidningar från ett land utanför EU. Förtullning ska göras för alla försändelser med ett angivet värde (dokument, gåvor). Om du inte vet vad försändelsen innehåller, fråga avsändaren.

IOSS-försändelser

Om du betalade mervärdesskatten redan i samband med köpet och avsändaren har skickat informationen elektroniskt till Posti, tar Posti hand om importdeklarationen å din vägnar. Kostnad 0 €. Om Posti inte har de nödvändiga uppgifterna ska du göra förtullningen i Tullens webbförtullning. Du behöver inte betala Postis behandlingsavgift.

Förtullning innan försändelsen anländer till Finland

Digital förtullning

Digital förtullning görs i OmaPosti som du kan använda antingen som app eller i webbläsaren på adressen posti.fi/omaposti. Du får ett meddelande när du kommer att få en försändelse som du måste förtulla. Du kan också själv lägga till en försendelsekod för att uppfölja en försändelse. Följ instruktionerna och gör en digital förtullning innan försändelsen anländer till Finland. Gäller inköp värda högst 150 euro. Serviceavgiften för digital förtullning är 0,90 € (MOMS 0 %) per enskild försändelse + skatter som Tullen bestämt.

Om du får ett meddelande från Tullen att du inte behöver betala skatt för försändelsen, behöver du inte betala behandlingsavgiften för den. Din försändelse befrias från förtullningen inom ett dygn.

Förtullning av inkommande gåvor

Alla gåvor som kommer från länder utanför EU ska förtullas, oavsett gåvans värde.

Vanliga frågor

Ankomstavi

Postis behandlingsavgift

Förtullning av gåvor


Förtullning av dokumentförsändelser


Förtullning av tidningar och tidskrifter


Digital förtullning
Förtullningsuppdrag till Posti