Skip to main content
Behandlingsavgift för försändelser som kräver förtullning
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Behandlingsavgift för försändelser som kräver förtullning

Avgiften gäller varuförsändelser som anländer från länder utanför EU-området eller specialområden inom EU:s accis- och momsområde och som kräver förtullning och avgifter för det eller motsvarande.

Betalningsavgiften 2,90 € för enskild försändelse. Betalningssättet är Visa eller MasterCard (bank eller kredit).

Du har fått ett meddelande för behandlingsavgiften samtidigt som du fick en ankomstavi antingen i pappersformat eller elektroniskt format. Skatter, eventuella tullavgifter och Postis behandlingsavgift ska betalas inom 20 dagar efter att försändelsen har anlänt. Om försändelsen inte förtullas och/eller om expeditionsavgiften inte betalas returneras försändelsen till avsändaren. Läs närmare information. Behandlingsavgift kan endast betalas för försändelser som redan anlänt till landet och som väntar på förtullning. Avgiften återbetalas inte.

Gå vidare enligt följande:

  1. Fyll i försändelsekoden i fältet nedan och tryck på knappen ”Sök försändelse”.

  2. Då försändelsen väntar på att behandlingsavgiften ska betalas, tryck på knappen ”Betala”.

  3. Ge uppgifterna i betalkortet och betala.

  4. Efter en lyckad betalning, spara eller skriv ut kvittot.

Kom också ihåg att förtulla försändelsen! Försändelsen frisläpps först efter att du förtullat den och tullen har frisläppt försändelsen.