Förtullning på tulli.fi

Alla varor från länder utanför EU kan förtullas via tulli.fi när försändelsen har anlänt till landet. Postis expeditionsavgift är 2,90 €.

Så här förtullar du på tulli.fi

När försändelsen kommer till landet kommer Posti att meddela dig per sms eller e-post. Om försändelsen inte har elektroniska kontaktuppgifter får du ett meddelande i pappersformat. Du kan sedan förtulla din försändelse på tulli.fi och betala Postis expeditionsavgift på 2,90 €.

Varför måste jag betala en expeditionsavgift utöver förtullningen?

Postis expeditionsavgift på 2,90 € täcker Postis kostnader

  • för manuell behandling av försändelsen som förtullas

  • för lagring av försändelsen

  • för meddelanden som skickas till kunden.

Betalningen bygger på Världspostföreningens fördrag.

Expeditionsavgiften ska betalas inom 20 dygn från försändelsens ankomst till landet. Om expeditionsavgiften inte betalas och försändelsen inte förtullas i tid returneras försändelsen till avsändaren.