Försändelser som innehåller växter eller frön

Om du beställer växter eller förökningsmaterial (frön, lökar, sticklingar etc.) från ett land utanför EU ska du se till att du får ett växthälsointyg (Phytosanitary Certificate) tillsammans med försändelsen. Utan intyget är det inte tillåtet att beställa växter från länder utanför EU. Växterna och förökningsmaterialet granskas också när försändelsen kommer till Finland. Beställ en importinspektion från Livsmedelsverket. Inspektionen är avgiftsbelagd.

Länkar för beställning av importinspektion

Växthälsointyg krävs också för alla färska växtdelar såsom snittblommor, frukt, grönsaker och färska örter. Observera också att vissa växter inte alls får importeras från länder utanför EU. Bland annat barrväxter, citrusträd och värdväxter för päronpest, såsom äppel- och päronträd, är belagda med importförbud.

Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats.