Expeditionsavgift

För försändelser som förtullas genom Tulli.fi betalas vanligen Postis expeditionsavgift på 2,90 €. Den täcker kostnaderna för lagring och behandling av de försändelser som förtullas av Posti.

Varför måste jag betala en expeditionsavgift utöver förtullningen?

Postis expeditionsavgift på 2,90 € täcker Postis kostnader

  • för manuell behandling av försändelsen som förtullas

  • för lagring av försändelsen

  • för meddelanden som skickas till kunden.

Expeditionsavgiften ska betalas inom 20 dygn från försändelsens ankomst till landet. Om expeditionsavgiften inte betalas och försändelsen inte förtullas i tid returneras försändelsen till avsändaren.

Du kan också betala expeditionsavgiften på postkontoret när du hämtar försändelsen. Då är expeditionsavgiften 3,30 €.

När behöver expeditionsavgiften inte betalas?

Om du får besked från Tullen att du inte behöver betala skatt för försändelsen, behöver du inte heller betala expeditionsavgiften. Posti får automatiskt denna information från Tullen, så du behöver inte informera Posti separat. Försändelsen frigörs för utdelning inom ett dygn efter förtullningen.

Försändelser som inte är föremål för en expeditionsavgift inkluderar gåvor vars värde ligger under 45 € och IOSS-försändelser.

Du behöver inte heller betala en expeditionsavgift om du förtullar försändelsen via OmaPosti. Då betalar du utöver mervärdesskatt en serviceavgift på 0,90 € i OmaPosti-tjänsten.

Betalade du expeditionsavgiften i onödan?

Om du redan har betalat Postis expeditionsavgift, men inte behöver betala mervärdesskatt till Tullen för försändelsen, kan du ansöka om återbetalning av expeditionsavgiften med en blankett. Bifoga förtullningsbeslutet som du fått av Tullen.