Förtullning av paket och behandlingsavgiften

Förtullning av paket och behandlingsavgiften

Alla inköp som beställs från länder utanför EU måste förtullas. Även gåvor, tidningar och dokument måste förtullas oavsett värde.

Förtullning innebär att du informerar Tullen om vad försändelsen innehåller och vid behov betalar mervärdesskatt och tullavgift.

Förtulla försändelser enkelt i OmaPosti

  • Försändelse vars värde är högst 150 €
  • Försändelsen kan förtullas genast när den är på väg till Finland
  • Du har köpt varan själv
  • Tjänstens pris är endast 0,90 €

Alla försändelser kan förtullas på tulli.fi

  • Försändelsen kan förtullas när den har anlänt till Finland
  • Betala också Postis expeditionsavgift 2,90 €
  • Alla försändelser oavsett värde och innehåll

Expeditionsavgiften behöver inte betalas om du får besked från Tullen om att mervärdesskatt inte behöver betalas på försändelsen. Vi får informationen automatiskt från Tullen, så du behöver inte göra en separat anmälan.

Även gåvor måste förtullas

Alla gåvor från länder utanför EU ska förtullas på tulli.fi efter att de anlänt till landet – oavsett deras värde. Värdet på en gåva påverkar emellertid om gåvan är föremål för mervärdesskatt:

  • Om gåvans värde är högst 45 € betalas ingen mervärdesskatt eller Postis expeditionsavgift.

  • Om gåvans värde överstiger 45 € måste både mervärdesskatt och Postis expeditionsavgift på 2,90 € betalas för försändelsen.

Mervärdesskatt har betalats på IOSS-försändelsen

En IOSS-försändelse är ett onlineköp för vilket du redan har betalat mervärdesskatt i samband med köpet. Om webbutiken ger oss information nödvändig för förtullning elektroniskt behöver du inte förtulla försändelsen, utan vi gör det för dig.

Om den avsändande webbutiken inte ger oss nödvändig information kan vi inte förtulla försändelsen. I så fall måste du själv informera Tullen om försändelsens innehåll och IOSS-nummer när försändelsen har anlänt till landet. Du får ett meddelande av Posti när detta kan göras.

Kom ihåg att förtulla tidningar och dokument

Alla försändelser från länder utanför EU för vilka ett värde har angetts måste förtullas. Detta gäller även tidningar och tidskriftsprenumerationer samt alla dokument för vilka ett värde har angetts vid avsändandet. Läs mer om vilka försändelser som ska förtullas på Tullens webbplats.

Du kan låta Posti sköta förtullningen

Om du inte vill göra förtullningen själv kan du låta Posti göra den. Förtullningsuppdraget är avgiftsbelagt och måste göras senast två vardagar före returdagen. Se närmare priser och ge ett förtullningsuppdrag.