Priser för speditionstjänster

Avgiften för tullklarering av en försändelse som anlänt från, eller avgått till ett land utanför EU:s inre marknadsområde.

Konsumentkunder

  • Tullklarering vid import 25,60 € (inkl. moms.)

  • Öppnande av försändelse 13,50 € (inkl. moms.)

  • Tullklarering vid export (inkluderar 2 tullpositioner) 38,50 € (inkl. moms.) - Respektive följande tullposition 4,80 €/st. (inkl. moms.)