Uthämtning av paket för kunder med nedsatt rörelseförmåga

Uthämtning av paket för kunder med nedsatt rörelseförmåga

Om ditt paket har levererats till en otillgänglig plats, kan vi flytta det så att du kan hämta ditt paket.

Flytta paket till en tillgänglig plats

  • Om ditt paket har levererats till en automat, kan du fråga vår kundtjänst vilken lucka ditt paket finns i. Om luckan är för högt placerad kan Posti placera paketet i en annan lucka.

  • Du har också möjlighet att styra paketet till ett annat verksamhetsställe om paketet har levererats till en lokal som inte är tillgänglighetsanpassad. Se tillgänglighetsanpassade uthämtningsställen på kartan.

Ring kundtjänsten

Du kan kontakta vår kundtjänst per telefon. Närmare information om öppettiderna finns på sidan Kontaktuppgifter.

0100 5577