Ändra uppgifterna för en skickad försändelse

Ändra uppgifterna för en skickad försändelse

Det är nödvändigt att styra en del till andra uthämtningsställen än till det närmaste, så att paketen kan hämtas snabbt. Be inte om att försändelsen ska flyttas om inte paketet helt uppenbart dirigerats till fel ställe.

Endast avsändaren kan beställa ändring av en försändelse som vi har under transport. Kontrollera försändelsens uppföljningsuppgifter innan du gör begäran om ändring. Ändringen kan inte göras om:

  • försändelsen har nte har kommit till oss (i uppföljningen syns inga uppgifter om försändelsen, eller endast EDI/SSI)

  • försändelsen redan lämnats ut till mottagaren

  • försändelsen redan är på väg tillbaka till avsändaren

  • försändelsen har skickats till ett företagspostnummer.

Ändring av felaktigt telefonnummer är avgiftsfritt. För andra begäran om ändring som gått vidare till behandling tar vi ut en avgift enligt vår gällande prislista. Förutom ändringsavgiften tar vi också ut eventuella nya transportavgifter och övriga serviceavgifter. Avgiften tas också ut om vi hittar din försändelse men upptäcker att den begärda ändringen inte kan genomföras.

Vi behandlar beställningar som kommit innan kl. 14 under samma dag. På grund av det stora antalet försändelser och postbefordringsprocessens natur kan vi inte med 100 % säkerhets lova att tjänsten kan genomföras.1
En försändelse som ska ändras

Försändelsens ursprungliga uppgifter

Försändelsens ursprungliga uppgifter

Den som lämnar begäran om ändring är försändelsens *
Med försändelsekod avses den specificerande koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer. Om det är fråga om en multipaketsändning ska du skriva kommatecken mellan försändelsekoderna.
Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
2
Ändring

Ändringens uppgifter

Ändringens uppgifter

3
Anmälare

Anmälarens uppgifter

Anmälarens uppgifter

Anmälarens uppgifter

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.