Skip to main content
Jag vill ändra uppgifterna för en försändelse som redan har skickats
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Övriga uppgifter om försändelsen

På grund av det stora antalet paket måste vissa paket dirigeras någon annanstans än till närmaste upphämtningspunkt. Med detta vill vi säkerställa en snabb leverans till kunden. Sändningar kan inte överföras till en fulls upphämtningspunkt.

Betalaren av transporten (avsändaren) kan beställa en tjänständring för en försändelse som är i Postis nätverk. Kontrollera försändelsens uppföljningsuppgifter innan du gör ändringsbegäran.

Ändringar kan inte göras i följande situationer:

  • försändelsen är inte i Postis nätverk (i uppföljningen syns inga uppgifter om försändelsen bara EDI/SSI)

  • försändelsen har redan överlämnats till mottagaren

  • försändelsen är redan på väg tillbaka till avsändaren

  • försändelser som skickats till företagspostnummer.

Ändring av felaktigt telefonnummer är avgiftsfritt, i andra fall är ändringsbegäran alltid avgiftsbelagd.

För alla ändringsbegäranden som skickats för behandling debiterar vi en avgift enligt vår gällande prislista. Förutom ändringsavgift debiterar vi också möjliga transportavgifter och övriga serviceavgifter för ny transport. Avgiften debiteras också i situationer, där försändelsen lokaliseras och verifieras, så att den begärda ändringen inte kan genomföras.

Vi behandlar beställningar som kommit innan kl. 14 under samma dag. Med anledning av det stora antalet försändelser och postbefordringsprocessens natur, kan man inte med 100 procents säkerhet lova att tjänsten kan ges.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.

Adressaten kan köpa förvaringstid eller hemleverans av leveransen genom att logga in i Postis elektroniska tjänst via sidan Försändelseuppföljning och -styrning. Klicka på ikonen ”Köp mer förvaringstid”. Ikonen är synlig endast om det är möjligt att köpa mer förvaringstid. Paketet måste vara hyllsorterat på posten innan det är möjligt att köpa mer förvaringstid.

1
En försändelse som ska ändras

Försändelsens ursprungliga uppgifter

Försändelsens ursprungliga uppgifter

Med försändelsekod avses ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer. Ifall det gäller multipaketsändningar, separera försändelsekoderna med kommatecken.
Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
2
Ändring

Ändringens uppgifter

Ändringens uppgifter

Vad rör ändringsbegäran? *
3
Anmälare

Anmälarens uppgifter

Anmälarens uppgifter

Anmälarens uppgifter

Anmälaren är *
Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.