Försändelsernas förvaringstider på posten

Om du är förhindrad att hämta en försändelse kan du be att en annan person hämtar ut försändelsen åt dig enligt följande

  • Om försändelsen finns i Postis paketautomat kan en annan person hämta ut försändelsen med den boxkod som du fått.

  • Om försändelsen finns i Postis eller en partners butik kan en annan person hämta ut försändelsen åt dig med den försändelsekod som du fått med ankomstavin. Personen ska också ha ett ID-bevis med fotografi eller körkort med sig.

  • Om det är fråga om ett paket med tilläggstjänsten rekommenderat, ett rekommenderat brev, en försändelse med mottagningsbevis eller en assurerad försändelse, kan en annan person hämta försändelsen endast med fullmakt och ID-bevis. Mallen för fullmakt finns här.

Förvaringstider

2 dagar: Försändelse i en Närlucka

7 dagar: Paket från Postis serviceställen och automater Paket och lastbärare som ska levereras och som man har försökt dela ut till mottagaren

14 dagar: Alla brevförsändelser. Paket för vilka avsändaren köpt en längre förvaringstid Paket som kommit från utlandet och paket som returnerats från utlandet och som ska hämtas ut i Postis butik eller försäljningsställe.

OBS: Förvaringstiden kan vara längre än de som nämns ovan, om adressaten köpt mer förvaringstid i tjänsten för uppföljning och styrning av försändelser.

Om försändelsen inte hämtas

Om adressaten inte hämtar försändelsen inom förvaringstiden eller vägrar att ta emot den returneras den till avsändaren via det Postis serviceställe som ligger närmast avsändarens hemadress. Posti levererar en ankomstavi för försändelsen som returneras på basis av de kontaktuppgifter som finns till hands. Därför är det viktigt att du även anger dina egna kontaktuppgifter till Posti när du skickar och även antecknar dem på försändelsen. När du hämtar ut en försändelse som returneras debiteras du ett lika stort belopp som när du skickade paketet, från 5,90 €.

Om avsändaren vägrar lösa ut försändelsen från Posti styrs den till hanteringen av obeställbara paket. Posti förvarar paket i tre månader, under vilken tid avsändaren kan lösa ut försändelsen genom att betala kostnaderna för inlösen och hantering, från 10 €. Försändelser som inte hämtats ut under förvaringstiden förstörs av Posti. Förfrågningar om obeställbara paket kan göras till Postis kundtjänst.

Tjänsten Närluckan har både en avvikande förvaringstid och hantering av returneringar. Närluckan är avsett för snabbt utbyte av varor och därför är förvaringstiden två dagar. Om mottagaren inte hämtar den vara som lämnats i Närluckan inom denna tid, skickar Posti ett meddelande till den ursprungliga avsändaren. Denne har två vardagar på sig att hämta ut försändelsen som returneras från Närluckan. Om avsändaren inte hämtar ut den vara som han eller hon lämnat i Närluckan inom två vardagar, levererar Posti varan vidare till Finlands Hittegodsservice. Avsändaren kan lösa ut den där.