Skip to main content

Förvaringstider

Om adressaten inte har kunnats nås i samband med utdelningen eller försändelsen inte har hämtats på posten eller från en paketautomat, förvarar Posti försändelsen under avtalad tid. Om försändelsen inte hämtas under förvaringstiden returneras den till avsändaren. Försändelse sista uthämtningsdag på posten har angetts på ankomstavin och du ser den även i försändelseuppföljningen.

2 dagar

Försändelse i Närlucka

7 dagar

Paket i serviceställen och paketautomat Paket och lastbärare som ska levereras och som har försökt dela ut till mottagaren

14 dagar

Alla brevförsändelser Postpaket, för vilket avsändaren har köpt en längre förvaringstid Paket som kommit eller returneras från utlandet

Om försändelsen inte hämtas

Om adressaten inte hämtar försändelsen inom förvaringstiden eller vägrar att ta emot den returneras den till avsändaren via det Postis serviceställe som ligger närmast avsändarens hemadress. Posti levererar en ankomstavi för försändelsen som returneras på basis av de kontaktuppgifter som finns till hands. Därför är det viktigt att du även anger dina egna kontaktuppgifter till Posti när du skickar och även antecknar dem på försändelsen. När du hämtar ut en försändelse som returneras debiteras du ett lika stort belopp som när du skickade paketet, från 5,90 €.

Om avsändaren vägrar lösa ut försändelsen från Posti styrs den till hanteringen av obeställbara paket. Posti förvarar paket i tre månader, under vilken tid avsändaren kan lösa ut försändelsen genom att betala kostnaderna för inlösen och hantering, från 10 €. Försändelser som inte hämtats ut under förvaringstiden förstörs av Posti. Förfrågningar om obeställbara paket kan göras till Postis kundtjänst.

Tjänsten Närluckan har både en avvikande förvaringstid och hantering av returneringar. Närluckan är avsett för snabbt utbyte av varor och därför är förvaringstiden två dagar. Om mottagaren inte hämtar den vara som lämnats i Närluckan inom denna tid, skickar Posti ett meddelande till den ursprungliga avsändaren. Denne har två vardagar på sig att hämta ut försändelsen som returneras från Närluckan. Om avsändaren inte hämtar ut den vara som han eller hon lämnat i Närluckan inom två vardagar, levererar Posti varan vidare till Finlands Hittegodsservice. Avsändaren kan lösa ut den där.