Lagringstjänster

Öka din försäljning med 20 procent – omvandla de fasta kostnaderna till rörliga

Förbättra din konkurrenskraft med 10–30 procent genom att effektivisera leveranskedjan. Vi har verktygen för att optimera dina lokaler samt för att effektivisera arbetet. Om du vill kan du  omvandla alla fasta kostnader som binder kapital till rörliga och helt fokusera på din kärnverksamhet. Med våra lösningar för intern logistik möjliggör du en flexibel tillgång till resurser som en del av din egen produktion.

Vi erbjuder omfattande lösning för ditt företags behov och vi är beredda att tillsammans utveckla din affärsverksamhet. Du får också tillgång till den nyaste tekniken, som bland annat gör det möjligt att virtuellt utöka ditt produktsortiment samt snabbt reagera på volymvariationer och säsonger. Utnyttja vår kompetens.

Utläggning minskar kostnaderna och ger fler möjligheter

Utkontraktering av lager eller intern logistik ger ditt företag effektivitet och inbesparingar utan att du behöver allokera egen personal till utvecklingen av tjänsterna. Logistikens personal-, lokal- och utvecklingskostnader omvandlas från fasta kostnader till rörliga. Du kan utvidga ditt företags lagertjänster med tilläggstjänster såsom omförpackning, säsong- och kampanjarbeten eller finisheringstjänster för textiler. Då minskar behovet av detta arbete i kedjans övriga skeden.

Med hjälp av Postis Glue-tjänst är det också enkelt att ansluta de utkontrakterade lagertjänsterna till företagets eget lager, varuleverantörernas lager, den egna butiken eller som en del av nätbutiken