Frakt och Livs­medels­logistik­tjänster

Vi erbjuder dig Finlands mest heltäckande logistiknätverk och de mångsidigaste transporterna. Vår kompetens samt våra moderna lokaler och materiel garanterar säkra handlingssätt i enlighet med reglerna även vid krävande transporter. Posti SmartShip är beställningskanalen för båda tjänsterna. 

Med tjänsterna Posti Frakt och Expressfrakt når du fram till cirka 90 procent av företagen i Finland följande arbetsdag. I genomsnitt delas 97 procent av Postis tyngre varuförsändelser fortfarande ut fem dagar i veckan över natten. I glest bebodda områden utdelas eller hämtas inte Posti Frakt eller Posti Expressfrakt i fortsättningen varje arbetsdag. I fortsättningen genomförs utdelningen på glest bebodda områden under vissa bestämda veckodagar.