För resultatinriktad direktmarknadsföring

När den digitala kommunikationen ökar fungerar den traditionella direktmarknadsföringen bättre än någonsin. Undersökningar har visat att vi lättare kommer ihåg ett fysiskt, personligt tilltalande meddelande som också får oss att agera. Med direktmarknadsföring når du rätt person och konsumenter regionalt och på riksnivå. Den lämpar sig för taktisk marknadsföring och visionskapande. Skicka broschyrer, prover, brev, kort och kuponger. Direktmarknadsföring blir lätt med branschens mest erfarna aktör, Posti. Du får tillgång till register, material, oadresserad och adresserad utdelning samt de bästa målgrupperna.

Välj önskad utdelningstjänst

oadresserad utdellnin

Oadresserad utdellning

Med oadresserad utdelning, det vill säga Hemdirekt, når du både hushåll och företag.

Läs mer

Postinen

Postinen-media

Den fyrsidiga Postinens medieutrymmeskoncept är undersökt.

Läs mer

Kunddirekt

Adresserad utdelning

Kunddirekt som förses med namn och adress möjliggör marknadskommunikation till exakt de personer som du vill..

Läs mer

Och rikta till önskade målgrupper

Så skapar du effektiv direktreklam:

  1. Ta med både din medie- och reklambyrå i planeringen av din direktmarknadsföring från dag ett.
  2. Tänk på om du ska köpa kampanjspecifikt till grundpris eller om du kan binda upp dig för köp på årsnivå.
  3. Bestäm dig för vem du pratar till och leta fram rätt argument för din målgrupp.
  4. Rätt tajming för din försändelse. Bedöm när det lönar sig att berätta om ditt erbjudande, ta hänsyn till exempelvis skolornas lov.
  5. Samla in respons, undersök och analysera. Utnyttja uppgifterna vid planeringen av nästa direktmarknadsföringsinsats.

Du får fler tips från planeringsboken för direktmarknadsföring.

Printtisuoran suunnittelukirja

Posti Green

100% koldioxidneutral. Posti direktreklam är världens första koldioxidneutrala marknadsföringskanal. Läs mer om Posti Green-tjänster.