Berikning av kunddata

Databerikning innebär att ditt kundregister berikas med ytterligare information som hjälper dig att lära känna dina kunder bättre och erbjuda dem mer individuell service. Berikning kan exempelvis innehålla demografisk information eller beteendeinformation.

Effektivare marknadsföring

Berikning hjälper dig med kundsegmentering och gör det lättare att skapa personligare och bättre riktad kundmarknadsföring och kundkommunikation vilket gör att du kommunicerar mer effektivt. Personlig kommunikation som är anpassad till kundens livssituation förbättrar kundrelationen och förbättrar korsförsäljning till befintliga kunder.

Asiakastietojen rikastus

Välj rätt databerikning för ditt företag

Du kan välja de berikningsmetoder som passar dig bäst i vår berikningstjänst. Om du vill garantera att du får bästa möjliga berikning för din verksamhet rekommenderar vi att du börjar med berikningsprofilering av ditt kundregister. Profilering av kundregister delar upp kundregistret enligt valda berikningsdefinitioner. Profilering ger dig ett förslag på lämpligaste och nyttigaste berikningsmetoder för just dina behov.

Läs mer om profilering av kundregister.

Asiakastietojen profilointi

Vårt berikningsutbud

Vi tillhandahåller alla uppgifter som du behöver för segmentering eller för riktad marknadskommunikation oavsett om det handlar om kundernas bilägande, internetbeteende eller boendeform. Vi utvecklar ständigt vårt berikningsutbud men vi har även samarbetspartner vars berikningsmetoder vi säljer och ansluter till ditt kundregister.

Bilkörning bl.a. bilägande, premium-bilar och körsträcka per år
Boende bl.a. hyres- och ägandebostäder samt byggnadstyp
Demografi bl.a. inkomstnivå och typ av familj
Geografi

bl.a. avstånd till företagets närmaste verksamhetsställe och typ av bostadsområde

 

Asiakastietojen segmentointi

Dessutom rekommenderar vi

Det är enkelt att databerika ditt kundregister om du har tillgång till Postis adressuppdateringstjänst som dessutom säkerställer att dina kunders basuppgifter alltid är uppdaterade. Du kan köpa databerikning även utan uppdateringstjänsten. Då lämnas dock det material som ska berikas separat till Posti. Identifiering av kunder och tillhörande databerikning förutsätter att ditt kundregister innehåller kundernas namn- och adressuppgifter eller personbeteckning.