Marknadsföring för webbutiker

Direktmarknadsföring är ett kostnadseffektivt sätt att skaffa fler kunder till din webbutik. Hos oss får du tjänster för flerkanalsbaserad direktmarknadsföring och administration av kunduppgifter.

Marknadsföringstjänster i Ryssland

Postis dotterbolag Itella Connexions är ett av de ledande företagen inom direktmarknadsföring i Ryssland. Connexions erbjuder mångsidiga tjänster bl.a. för generering av leads för telemarknadsföring, direktutskick och administration av kunduppgifter.