Pris och betalningssätt för avtalskunder

Prissättningen utgörs av försändelsens storlek, vikt och övriga omständigheter som anges i prislistan. Läs också om rabattgrunder.

Avtals- och produktvillkor

I avtalskundernas tjänster iakttas de allmänna avtalsvillkoren, om inte annat avtalas. I tjänsterna för kontant- och konsumentkunder gäller olika villkor.

Läs mer

Bränsletillägg

paket- och fraktförsändelser tillkommer bränsletillägg. Bränslekostnadsindexet för lastbilstrafiken, som justeras månatligen, fastställer tilläggets storlek.

Läs mer

Postnings- och betalningssätt

Välj lämpligt betalningssätt utifrån antalet försändelser och önskad servicenivå. Det är lätt för dig att bedöma kostnaderna med räknarna.

Läs mer