//
Mottagning av försändelser

Mottagning av försändelser

Postens utdelning

Försändelsernas förvaringstider på posten

Fullmakt

Överlämning av värdepostförsändelser (Rekommenderat brev eller paket, Brev med mottagningsbevis, Assurerad försändelse) till någon annan än adressaten kan göras endast med fullmakt från adressaten. Vi är skyldiga att säkerställa att försändelsen lämnas ut till rätt adressat.

Importförtullning av inkommande försändelser

Försändelser som anländer från områden utanför EU-länderna eller specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. Försändelser som inte behöver förtullas delas ut till adressaten eller styrs till ett postkontor för hämtning. I regel ska förtullning göras om det totala värdet på varorna överskrider 22 euro eller om försändelserna innehåller tobak, alkohol eller parfymer. Tullen räknar ut tull och skatter för försändelsen. Vi skickar en ankomstavi till mottagaren om en försändelse som ska förtullas.

Ersättningsgrunder

Ansvaret för transportören av en försändelse föreskrivs i lag (postlagen, bestämmelserna i Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal).

Placering och gruppering av postlådor

Poste restante -tjänst

Skadad försändelse

Med det här formuläret kan du anmäla skador på en försändelse som du har tagit emot. Kontakta också avsändaren.

Ansök skadestånd

Ansvaret för transportören av en försändelse föreskrivs i lag (postlagen, bestämmelserna i Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal). Förutsättningen för skadestånd är att vi kan konstatera att skadan har skett när försändelsen varit på vårt ansvar. Ersättningsförfarandet omfattar föremålsskador, sändningskostnader delvis eller helt samt kostnader för förhindrande och utredning av skada (t.ex. reparationskostnad). Läs mer om ersättningsgrunderna.

Hämta din försändelse från det uthämtningsställe du har valt

Visste du att du enkelt kan styra dina nätinköp och dina försändelser till den paketautomat eller det uthämtningsställe som passar dig bäst? Med den avgiftsfria tjänsten Eget uthämtningsställe kan du själv välja var du hämtar ditt paket.