Mottagning av försändelser

Mottagning av försändelser

Postens utdelning

Försändelsernas förvaringstider på posten

Fullmakt

Överlämning av värdepostförsändelser (Rekommenderat brev eller paket, Brev med mottagningsbevis, Assurerad försändelse) till någon annan än adressaten kan göras endast med fullmakt från adressaten. Vi är skyldiga att säkerställa att försändelsen lämnas ut till rätt adressat.

Importförtullning av inkommande försändelser

Postis avgiftsfria momsrådgivning svarar på frågor som gäller förtullning på numret 0100 2215 (msa/lna) må–fr kl. 8–18, lö kl. 9–16.Gör importförtullningen och betala Postis behandlingsavgift inom 20 dagar från ankomstavin. I annat fall returneras försändelsen till avsändaren. Förvaringstiden kan inte förlängas. Förtullningen och behandlingsavgiften gäller försändelser som kommer från länder utanför EU-området eller specialområden inom EU:s accis- och momsområde och som kräver tullklarering. Om du inte vet vad försändelsen innehåller, fråga avsändaren.

Ersättningsgrunder

Ansvaret för transportören av en försändelse föreskrivs i lag (postlagen, bestämmelserna i Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal).

Placering och gruppering av postlådor

Poste restante -tjänst

Skadad försändelse

Med det här formuläret kan du anmäla skador på en försändelse som du har tagit emot. Kontakta också avsändaren.

Ansök om skadeersättning

Ansvaret för transportören av en försändelse föreskrivs i lag (postlagen, bestämmelserna i Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal). Förutsättningen för skadeersättning är att vi kan konstatera att skadan har skett när försändelsen varit på vårt ansvar och att det har inträffat en konstaterad skada som ersätts enligt våra villkor. Observera också att det i regel är avsändaren som har rätt till ersättning. Läs mer om ersättningsgrunderna.

Hämta din försändelse från det uthämtningsställe du har valt

Visste du att du enkelt kan styra dina nätinköp och dina försändelser till den paketautomat eller det uthämtningsställe som passar dig bäst? Med den avgiftsfria tjänsten Eget uthämtningsställe kan du själv välja var du hämtar ditt paket.

Bekräfta telefonnumret

Obeställbart paket

Med denna blankett kan du uppge leveransadress för Postis obeställbara paket, när du har fått information om ett obeställbart paket.