Skip to main content
Mottagning av försändelser
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Mottagning av försändelser

Postens utdelning

Försändelsernas förvaringstider på posten

Fullmakt

Överlämning av värdepostförsändelser (Rekommenderat brev eller paket, Brev med mottagningsbevis, Assurerad försändelse) till någon annan än adressaten kräver fullmakt från adressaten. Posti är skyldig att säkerställa att försändelsen överlämnas till rätt adressat.

Importförtullning av inkommande försändelser

Varuförsändelser som anländer från länder utanför EU eller från specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. De försändelser som inte behöver förtullas delas ut till mottagaren eller skickas till mottagarens närpost för avhämtning.I regel ska förtullning göras om det totala värdet på varorna överskrider 22 euro eller om värdet på en presentförsändelse överskrider 45 euro. På Tullens beslut styrs de att invänta förtullning. Tullen räknar ut tull och skatter för försändelsen. Posti skickar en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas till adressaten.

Grunder för ersättning

Ansvaret hos transportören av en försändelse begränsas i lag (postlagen, Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal). Välj rätt sändningssätt med tanke på innehållet i din försändelse och förpacka den omsorgsfullt. Dessa ersättningsgrunder gäller även Assurerade försändelser.

Placering och gruppering av postlådor

Poste restante -tjänst

Skadad leverans

Med den här blanketten kan du anmäla skador på en försändelse som du har tagit emot. Vänligen kontakta också avsändaren.

Ansök skadestånd