Smartpost för husbolag och byggherrar

Smartpost är en nyckelfärdig tjänst för husbolag och kontor

Smartpost är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att höja värdet på fastigheten samt nöjdheten bland de boende. För att börja använda Smartpost behöver husbolaget eller användaren inte betala någon start- eller öppningsavgift. Månadsavgiften för bastjänsten för husbolaget varierar enligt avtalsperiodens längd. Boxarna behöver ingen elektricitet, och för allt underhåll och service ansvarar Posti.

Husbolaget kan få tjänsten för mindre än en 70 euro i månaden

Tjänsten kan beställas för en period på 2-5 år. Med ett femårigt avtal blir priset endast 69,50 euro/månad. Se närmare priser.

En Smartpost-automat är modulbaserad och lämpar sig speciellt för höghus

En Smartpost-automat är modulbaserad, vilket gör att dess kapacitet kan ökas eller minskas efter behov.

  • En Smartpost-automat kräver varken elektricitet eller internetanslutning.
  • För underhåll och service samt försäkring ansvarar Posti.