Utrikes brev

Förutom brev erbjuder vi också flera alternativ dokument- och småvaruförsändelser. Tidningar till utlandet postas antingen som brev.

kv kirjepalvelut