Instruktioner för sändning

Vi har sammanställt alla instruktioner du eventuellt kan behöva. Det finns mycket instruktioner, men informationen är i kompakt form. Kunddirekt -tjänster ändras i början av 2018. Närmare information om ändringen hittas här och uppdaterade Kunddirekt postningsanvisningar hittas här.

Verktyg för postningsföretag – försändelseförteckning, Planeringsapplikationen för postning och Kontakt

 

Elektronisk försändelseförteckning

Om du använder PTP eller Kontakt skapas det automatiskt en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti. Med den elektroniska försändelseförteckningen lämnar Postis avtalskunder information om brev-, direktmarknadsförings- och tidningsförsändelser till Posti. Försändelseförteckningen utgör faktureringsunderlag.

När du har markerat försändelseförteckningen i PTP som klar går det inte längre att göra några ändringar i förteckningen (du kan bl.a. inte ändra produktens/buntens storlek, styckevikt, enhet). Listor för leveranspartier som görs genom Kontakt markeras automatiskt som klara.

I extraordinära situationer används en utskrivbar försändelseförteckning som reservsystem. Ifyllnadsinstruktioner för försändelseförteckningen för brevförsändelser samt försändelseförteckningen för tidningar.

Du loggar in i den elektroniska försändelseförteckningen med Postis ärendekod som du får av ditt företags administratör. Om ditt företag ännu inte har en administratör kan du beställa en ärendekod här.

Mer information om försändelseförteckningen

Logga in i den elektroniska försändelseförteckningen

Planeringsapplikationen för postning

Från spellistan kan du välja önskad film.

Planeringsapplikationen för postning (PTP) är ett verktyg för postning av tidnings- och direktmarknadsföringsförsändelser. I PTP beställs utdelningar och skapas postningsplaner för beställningarna. Postningsföretaget får postningsanvisningar och -dokument utgående från dessa uppgifter. Postningsuppgifterna förs automatiskt över till en elektronisk försändelseförteckning.

Om du vill göra sista minuten-ändringar i postinlämningstider eller -ställen för ett leveransparti för tidningar i PTP, lämna in en ändringsbegäran med en blankett som skickas till Postis styrcentral. Grunderna och priserna för ändringar hittar du i prislistan för avtalstjänster.

Om postningsföretaget byts ut vid annan tidpunkt än kring årsskiftet är det utgivaren eller förlaget som gör ändringen genom att avbeställa en giltig postningsplan när avtalet med det ursprungliga postningsföretaget löper ut. Därefter måste en ny postningsplan skapas för det nya postningsföretaget från och med den dag då avtalet träder i kraft.

Beställningen av tidningsutdelningar för 2017 har börjat. När du har angett basuppgifterna för din tidning får du ett förslag på postinlämningstid och -ställe. Du kan ändra förslaget och du ser omedelbart hur det påverkar utdelningen av din tidning. Du kan bekanta dig med tabellen över postinlämningstider och -ställen här.

Du loggar in i PTP med Postis ärendekod som du får av ditt företags administratör. Om ditt företag ännu inte har en administratör kan du beställa en ärendekod.

Presentationsmaterial för PTP (pdf)
Logga in i PTP

Kontakti - för direktmarknadsföring

Från spellistan kan du välja önskad film.

Kontakt är ett mångsidigt online-verktyg för planering och genomförande av direktmarknadsföring. Du kan sköta all planering av oadresserade utdelningar samt inköps- och postningskedjan i Kontakt.

Kunden gör sin beställning i Kontakt och överför den till postningsföretaget. Kontakt ger anvisningar för lastning i lastbärare och förmedlar försändelseuppgifterna till den elektroniska försändelseförteckningen. Som postningsföretag kan du använda systemet för att skriva ut bl.a. styrlappar och buntlappar för lastbärare. För närmare information, se postningsinstruktioner för Hemdirekt.

Du loggar in i Kontakt med Postis ärendekod som du får av ditt företags administratör. Om ditt företag ännu inte har en administratör kan du beställa en ärendekod.

Mer information om Kontakt
Tips till beställare och postningsföretag av Hemdirekt (pdf på finska)
Logga in i Kontakt

Sorteringstjänst – minska mängden kvalitetsfel i samband med postning

Sorteringstjänsten stöder förarbetet för postningen på ett automatiskt och partispecifikt sätt. Verktyget säkrar leveransen ända fram, minskar kvalitetsfel i postningarna och gör leveranskedjan mer transparent.

I början av 2017 sker det ändringar i transporthastigheterna för tjänsterna, varefter en del av försändelserna i regel är framme på den tredje dagen efter postinlämningen. Genom att använda Sorteringstjänsten kommer din försändelse i regel fram redan på den andra vardagen.

Användningen av Sorteringstjänsten är avgiftsfri för både kunden och postningsföretaget. Den lämpar sig för postning av brev, tidningar och direktmarknadsföringsförsändelser.

Läs mera om sorteringstjänsten

 

Maskinell sortering , leveransparti och buntning

Maskinell sortering påverkas av bl.a. adresspåskrifternas maskinläsbarhet och produktens utformning. Med hjälp av planeringsguiden för maskinellt sorterade försändelser kan du säkerställa att dina försändelser lämpar sig för maskinell sortering.

Sorterat leveransparti = leveransparti som buntats och lastats enligt instruktionerna. Bekanta dig med guiden för adressering, buntning och lastning. Om instruktionerna i guiden inte följs kan en tilläggshanteringsavgift eventuellt tas ut. Du kan bekanta dig med prislistan här.

Tänk särskilt på följande i samband med partisorteringen (om du använder Sorteringstjänsten får du automatiskt korrekta uppgifter):

  • Buntningsordning: Först så många postnummerbuntar som möjligt, därefter buntar enligt distributionsort osv. Buntningsordningen är en förutsättning för partisortering.
  • Buntlappspåskrifter: Styruppgiften för bunten ska framgå tydligt av buntlappen. Buntlapparna ska vara maskinellt producerade.
  • Styruppgifter för leverans (ett alternativ till buntlappar): Buntens styruppgift ska framgå tydligt av styruppgifterna för den översta försändelsen i bunten.
  • Lastbärare och nivå för lastning: Nivån för lastning bestäms av partistorleken.

Du kan skriva ut styrlappar för lastbärare med streckkod från RCC2-styrlappsystemet. Nivåerna för lastning framgår av guiden för partisortering. Kontakta Postis kundtjänst om det uppstår oklarheter.

Buntar som buntats ordentligt med icke-töjbara buntband säkerställer att bunten lämpar sig för maskinell sortering och uppfyller villkoren för partisortering. Försändelserna buntas enligt postnummer i alfabetisk ordning enligt utdelningsadress.

Priser och anteckningar

Se prislistan och bruksanvisning för portobeteckningar.