Tullaus OmaPostissa

Postin digitaalinen tullaus

Tullauksesta helpompaa ja sujuvampaa

OmaPosti on Postin sovellus, joka on kehitetty helpottamaan kuluttajan arkea pakettien lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvissä asiossa. Kuluttajat toivovat lähetyksiinsä seurannan lisäksi nopeaa toimitusta, joten tullaamisen lisääminen OmaPostiin oli selkeä jatkumo parantamaan entisestään lähetysten vastaanottamisen kokemusta. Varsinkin kun 1.7.2021 voimaan astuneen arvonlisäverouudistuksen jälkeen kaikki tavaralähetykset arvosta riippumatta on tullattava.

Maahan saapuessaan lähetykset ovat perinteisesti odottaneet varastossa asiakkaan tekemää tullausta Tullin verkkopalvelussa.

ALV-uudistus tarkoitti Postille tulliselvitettävien lähetysten määrän valtaisaa kasvua. Postin olikin etsittävä ratkaisuja, joilla lähetysten läpimenoa pystyttiin tehostamaan.

OmaPostiin kehitetty tullauspalvelu tarjoaa kuluttajalle digitaalisen rajapinnan tullauksen hoitamiselle jo lähetyksen ollessa matkalla. Maahan saavuttuaan lähetys ei jää odottamaan kuluttajan tekemää tullausta, eikä varastointi ja paketin ylimääräinen käsittely ole tarpeellista. Palvelu on tehostanut merkittävästi paitsi pakettien käsittelyprosessia, mutta samalla myös kuluttajan kokemus paranee.

Miten OmaPostin tullaus toimii

Asiakkaan apuna tullauksessa

Palvelu on rakennettu paitsi nopeuttamaan lähetysten kulkua, myös vahvasti loppukäyttäjän muut tarpeet huomioiden. Asiakasta notifioidaan heti, kun paketti rekisteröidään lähtömaassa ja tullauksen voi aloittaa. Palvelussa kuluttaja löytää hänelle matkalla olevan lähetyksen esitäytettyjä tietoja, jotka ovat tullauksen kannalta tärkeitä, kuten lähetyksen paino ja lähtömaa. Kuluttaja täydentää  tullausta varten muut vaaditut tiedot, kuten lähetyksen sisällön ja arvon. Sisällön perusteella palvelu määrittää lähetykselle tullinimikkeen, joka edelleen määrittää alv-kannan. Arvon ja alv-kannan perusteella palvelu puolestaan kertoo kuluttajalla lopullisen arvonlisäveron määrän, jonka kuluttaja palvelussa maksaa. Palveluun on liitetty Postin oma maksurajapinta, eli jos asiakkaalla on maksukortin tiedot valmiiksi lisättynä OmaPostiin, maksaminen sujuu melkein nappia painamalla.

Kuluttajan annettua tarvittavat tiedot ennakkoon OmaPostissa Posti hoitaa tullauksen loppuun asiakkaan puolesta lähetyksen saavuttua maahan. Asiakkaan ei siis enää tässä vaiheessa tarvitse tehdä asialle mitään, vaan lähetys jatkaa matkaansa sujuvasti vastaanottajalle Tullin annettua luovutuspäätöksen lähetykselle.

Asiakas voi seurata paitsi paketin matkaa Suomeen, myös tullauksen etenemistä paketin seurannassa. Kun kaikki on valmista, asiakas saa tiedon tästä sekä myös tullaukseen liittyvät dokumentit sähköisenä OmaPostiin. Saumattoman palvelun rakentamiseksi Postilla on tehty aktiivista yhteistyötä useiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Muutama konkreettinen tulos

Sä tilaat, mä tuon

"Palvelun tavoitteena on tarjota saumaton vastaanottamisen prosessi, jotta lähetystä ei tarvitse sen maahan saapuessa viivästyttää tulliselvityksen takia. Tullaus OmaPostissa näyttäytyykin kuluttajalle kiinteänä osana vastaanottamista, eikä tulliselvitystä tai EU ulkopuolista verkkokauppaa tarvitse pelätä tai siitä ahdistua. OmaPostin rooli tullauksen tukemisessa on ilmeinen, ja lähetysvirrat säilyvät jouhevina ja katkeamattomina."

Nykyiset tekijät

Minna Kovanen, Business Manager, Posti Jaana Räsänen, Service Manager, Posti ja lukemattomat muut asiantuntijat Postin eri yksiköistä!

Jenni Pajukoski, Software Developer, Teamit Solutions Oy Juha Bohm, Senior QA Consultant, Testimate Oy Minna Nurminen, Junior Product Designer, Qvik Oy Mirkka Ollikainen, Principal Product Designer, Qvik Oy Olli Pietikäinen, Scrum Master, Toward Oy Oskari Polo, Software Developer, Futurice Oy Petri Heinua, Software Developer, Luoto Company Oy Teemu Keskitalo, Software Developer, 8-bit-sheep Oy Tony Repo, Software Developer, Kipinä Software Oy

Palvelun kehittämisessä on ollut mukana myös muita konsultteja yllä mainituista yrityksistä.