Instruktioner för sändning av paket

Så här skickar du ett paket inrikes. Läs svaren på de vanligaste frågorna.

Betala försändelsen
Fastställande av paketens maximimått


Packning
Postning av paket
Problemsituationer