Förbjudna och farliga ämnen

Förbjudna och farliga ämnen

Konsumenters försändelser får inte innehålla farliga ämnen, föremål eller annat som till sin natur är farligt eller förbjudet.

Om en försändelse innehåller farliga ämnen eller andra varor eller föremål som till sin natur är farliga eller förbjudna, ska företagskunden alltid avtala separat om försändelsen med Posti. I detta fall väljs en lämplig tjänst för försändelsen från fall till fall. Du hittar exempel på farliga och förbjudna ämnen och föremål på denna sida.

När ämnen och föremål som klassificerats som farliga skickas, ska man komma ihåg avsändarens ansvar. Avsändaren ansvarar för att ämnena och föremålen är klassificerade, förpackade och märkta och att de krävda dokumenten har getts i enlighet med gällande TFÄ-bestämmelser.

Följande begränsningar gäller för försändelsernas innehåll:

  • Innehåll som inte kan transporteras med flyg

  • Helt förbjudna: farliga ämnen

  • Övriga förbjudna ämnen och föremål

  • Landspecifika begränsningar

Flygbolagen kan av säkerhetsskäl begränsa innehållet i försändelser som transporteras på flygen. I hemlandet kan försändelserna vid behov transporteras markvägen, men vi kan inte garantera den utlovade leveranstiden för försändelsen.