Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Begäran om utredning

Alla paket och några av bokstäverna innehåller ett frakt-ID för att spåra din leverans från Spårning. Om din sändning inte har ett sändnings-ID kan det inte spåras.

1
Försändelse

Försändelse

Försändelseslag


,
Jag är *

Med informationen som fylls i blanketterna kan vi detaljerad information om transportens innehåll och utseende för att avgöra om leveransspårnings-ID har skadats eller tagits bort av någon anledning.

Observera också att det inte är möjligt att begära förtydligande av en internationell transport till ursprungslandet. Vi ber dig därför att kontakta avsändaren varje gång transporten ännu inte har kommit till Finland eller redan har lämnat Finland.

Kundtyp *
Försändelseslag *

Observera att ett internationellt uttryckligt brev endast kan begäras till följande länder Nederländerna, Belgien, Brasilien, Spanien, Irland, Island, Österrike, Kanada, Luxemburg, Portugal, Frankrike, Sverige, Tyskland, Schweiz och Danmark.

Vanligt brev har ingen försändelsekod som möjliggör utredning av brevets gång. På grund av det stora antalet försändelser är det i praktiken omöjligt att utreda de olika skedena för en enskild försändelse, om försändelsen inte omfattas av uppföljning. Det är dock möjligt, att brevet fortfarande är på väg till mottagaren.

Om det finns felaktiga eller gamla adressuppgifter på försändelsen, returneras det tillbaka till avsändaren.

Har din försändelse postförskott eller efterkrav *
Ange kontonumret i internationellt IBAN-format, till exempel FI49 5000 9420 0287 30
BIC-koden är bankens identifieringskod, för OP-kunder är den till exempel OKOYFIHH
Med försändelsekod avses ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.
Sändningsdag *
Beskriv försändelsens innehåll noggrant, om du vet förpackningens utseende, så beskriv det. Till exempel: brunt paket, med blå logotyp och företagets namn, förslagen med orange tejp.
Bilagor Lägg till högst 3 bilagor. Maxstorleken för en bilaga är 2 MB.

    Välj fil eller dra hit filerna och släpp dem här för att lägga till bilagor

    2
    Anmälare

    Anmälare

    Anmälare

    undefined undefined


    Anmälaren är *
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
    Land
    3
    Avsändare

    Lägg till avsändarens uppgifter

    Avsändare

    Avsändarens land
    4
    Mottagare

    Lägg till adressatens uppgifter

    Mottagare

    Mottagarens land

    På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
    Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.