Gör begäran om utredning av försändelse

Alla paket och en del av breven har en försändelsekod som du kan använda för att följa upp din försändelse i Försändelseuppföljningen. Om din försändelse inte har en försändelsekod kan vi inte ta reda på var den finns.

Det är bäst att avsändaren gör begäran om utredning. Avsändaren har vanligen har den bästa informationen om försändelsens innehåll och utseende. Vi letar efter paketet utifrån dess utseende, om försändelsens uppföljningskod av någon anledning blivit skadad eller kommit loss.

På grund av det ökade antalet paket är behandlingstiden för blanketten sju dagar. Om ärendet är brådskande kan du ringa oss som privatkund på tfn 0600 94320 (1,84 €/besvarat samtal + lna/msa) eller som företagskund på tfn 0200 77000 (lna/msa, kötiden är avgiftsbelagd), eller via chatten i OmaPosti.

1
Försändelse

Försändelse

Försändelseslag


,

Just nu har vi en stor mängd paket under transport och därför är det rusning i vår kundtjänst. För att få snabb hjälp, kontakta oss i appen OmaPosti eller per telefon 060094320 (1,84 €/besvarat samtal + lna/msa).

Jag är *
2
Anmälare

Anmälare

Anmälare

undefined undefined


3
Avsändare

Lägg till avsändarens uppgifter

Avsändare

4
Mottagare

Lägg till adressatens uppgifter

Mottagare

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.