Gör begäran om utredning av försändelse

Alla paket och en del av breven har en försändelsekod som du kan använda för att följa upp din försändelse i Försändelseuppföljningen. Om din försändelse inte har en försändelsekod kan vi inte ta reda på var den finns.

Det är bäst att avsändaren gör begäran om utredning. Avsändaren har vanligen har den bästa informationen om försändelsens innehåll och utseende. Vi letar efter paketet utifrån dess utseende, om försändelsens uppföljningskod av någon anledning blivit skadad eller kommit loss.

1
Försändelse

Försändelse

Försändelseslag


,
Jag är *
2
Anmälare

Anmälare

Anmälare

undefined undefined


3
Avsändare

Lägg till avsändarens uppgifter

Avsändare

4
Mottagare

Lägg till adressatens uppgifter

Mottagare

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.