Skip to main content
Min försändelse har inte kommit fram
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Min försändelse har inte kommit fram

Om försändelse har inte kommit fram

Om din försändelse inte har kommit fram kan du kontrollera leveranstiden mellan olika adresser med en leveranstidsförfrågan. Inlämningstiden för försändelsen påverkar också vilken posttransport försändelsen hinner med i. Om försändelsen inte hinner med i posttransporter som avgår på inlämningsdagen, börjar leveranstiden följande vardag. Leveransen kan också ta längre tid om adressatens adress har skrivits fel. Posten försöker utreda adressatens gällande adress och skickar vidare brevet till denna adress. Om Posten inte kan utreda adressatens adress utifrån tillgängliga uppgifter, returneras försändelsen till avsändarens adress som anges på kuvertet. Gör vid behov en begäran om utredning av försändelsen. Dagstidningar och tidskrifter omfattas inte av försändelseuppföljningen, och vår kundtjänst kan därför inte utreda var en saknad tidning finns. Eftersom Posti inte har extra tidningar på distributionsorterna kan saknade tidningar inte levereras som efterleverans. Om du inte har fått en tidning som du beställt ska du kontakta utgivaren, som kan kontrollera beställningen och skicka den saknade tidningen. Följ upp försändelsens gång med försändelseuppföljningen eller i OmaPosti. Endast försändelser med försändelsekod, såsom paket och rekommenderade brev, kan följas upp. Försändelser från utlandet kan följas upp om de är försedda med en försändelsekod. Uppföljning är inte tillgänglig för vanliga brevförsändelser. Kontrollera vid behov med adressaten om brevet har kommit fram. Uppföljningsuppgifter samlas automatiskt in vid vissa hanteringspunkter innan försändelsen överlämnas till adressaten, bland annat vid mottagandet till Postis transport, på avgångs- och ankomstorten och när försändelsen har kommit till utdelningen.