Skip to main content
Min försändelse har inte kommit fram
Meddelande

PAU:s strejker försenar en del av försändelserna. Läs mer Strejken gör posthanteringen och utdelningen långsammare. Vi kan tyvärr inte utreda gången av en enskild försändelse eller ett enskilt leveransparti i posthanteringen för närvarande.

Min försändelse har inte kommit fram

Se också

Följ upp försändelsens gång med Postis försändelseuppföljning eller OmaPosti appen.

Inlämningstiden för försändelsen påverkar också vilken posttransport försändelsen hinner med i. Om försändelsen inte hinner med i posttransporten som avgår på inlämningsdagen, börjar leveranstiden följande dag.