Förpackningsinstruktioner

Packa så här

Välj förpackning enligt varans storlek. Se till att förpackningen tål stötar och säkert är hel. Försändelsen ska tåla 4–5 gånger sin egen vikt.

Förpacka försändelsen i ett så snyggt och jämnt paket som möjligt. Välj en låda i rätt storlek för din försändelse så att innehållet inte kan röra sig i förpackningen. Vid behov kan du till exempel använda bubbelplast, cellplast eller skumgummi som fyllnad. Vidhäftande förpackningsmaterial och oregelbundet formade eller runda försändelser kan förorsaka problem vid den maskinella hanteringen. Det är bäst att använda papp eller papper som det yttersta förpackningsmaterialet.

När du skickar ditt paket via Posti kan du använda det förpackningsmaterial du vill. Du kan även återanvända gamla paket, bara de är hela, tål transport och inte har tidigare försändelseuppgifter kvar. Posti har också ett omfattande urval av olika förpackningsmaterial som du kan beställa via Postis webbutik eller köpa i Postis närmaste serviceställe.

Sändning och adresskort

Lägg allt som hör till försändelsen i paketet. Gör inga paket av obestämd form och lämna inga flikar eller utskjutande delar på paketet. Använd tillräckligt med fästmaterial såsom tejp eller snöre för att försluta paketet. Lämna plats för ett adresskort på omslaget.

Om du packar i använda förpackningsmaterial, se till så att förpackningen inte har gamla leveransuppgifter eller därtill hörande streckkoder, som kan störa styrningen av paketet i Postis sortering.

Skriv ditt namn och din adress samt mottagarens namn och adress på paketet. Posten behöver avsändarens uppgifter för att kunna returnera paketet till avsändaren om mottagaren inte hämtar det. Adresskort behövs bara sällan, dvs. endast då du inte har Enkelt-koden.

Specialhantering

Ömtålig försändelse

Produkten ska paketeras korrekt för transport (använd t.ex. papp, bubbelplast eller papper som fyllnadsmaterial) och märk försändelsen tydligt som ömtålig med klistermärke eller tejp. Du garanterar korrekt hantering av produkten genom att köpa tilläggstjänsten Ömtåligt.

Sändning av vätskor och pulver

Skicka varor som kan läcka som Ömtålig försändelse. Förslut vätskor i ett tätt kärl eller i en tät flaska. Paketera kärl med stora öppningar, t.ex. bärhinkar, i en plastpåse. Tejpa påsen eller bind fast den så att den är vattentät. Packa kärl som innehåller vätska i en hållbar låda så att de inte kan röra sig i lådan. Förpackningen måste innehålla absorberande fyllnadsmaterial som förhindrar eventuellt läckande innehåll från att spridas om kärlet eller flaskan går sönder. Vi rekommenderar tilläggstjänsten Ömtåligt för transport av vätskor.

Sändning av laboratorieprover

Provförsändelser transporteras inrikes bland annat som brev, svarsförsändelse, paket eller frakt. För provförsändelser som sänds som paket ska tilläggstjänsten Specialhantering väljas. Försändelsen lämnas för transport genom att föra den till Postis serviceställe eller beställa hämtning av den från önskat ställe. Ett prov får inte lämnas i en brevlåda och det får inte vara ett kadaver.

Prover med FN-numret UN 3373 kan som postförsändelse inte transporteras med flyg med stöd av luftfartslagstiftningen. På grund av detta kan de överhuvudtaget inte skickas som postförsändelse i internationell trafik och i inrikes trafik kan servicenivån inte garanteras på längre avstånd.

Elektriska apparater och elektronik

Använd alltid en förpackning som lämpar sig för produktens storlek, vikt och hållbarhet. Tillverkarens förpackning lämpar sig oftast inte för transport. Med antistatiskt material förhindrar du elektroniska delar från att bli skadade. Vi rekommenderar tilläggstjänsten Ömtåligt för postande av elektriska apparater och elektronik.

Vassa föremål

Skydda blad och spetsar noggrant så att de inte skadar dem som hanterar försändelsen och andra försändelser. Försäkra dig också om att de vassa föremålen inte vidrör förpackningens kanter.

Långa föremål (mattor, textilier, rör)

  • Rör: förpacka rören så att de inte skadar andra försändelser eller vagnparken.

  • Mattor, textilier: skydda t.ex. med bubbelplast utöver annat förpackningsmaterial.

Observera paketens maximimått