Skip to main content
Kundtjänst för privatkunder

Kundtjänst för privatkunder

Servicenummer

Försändelseuppföljning, beställning och rådgivning 0600 94325 (1,84 €/besvarat samtal + lna/msa)

  • Försändelseuppföljning mån-lör 8-18

  • Hemleverans för konsumenter mån-lör 8-18

  • Beställning av Närpostlåda mån-fre 8-16

  • Beställning av frimärken mån-fre 8-16

  • Brev- och paketrådgivning mån-fre 8-16

Reklamationer, fakturering och avtalsärenden

0100 85165 (lna/msa)

  • Reklamationer, fakturering och avtalsärenden mån-fre 8-16

  • I OmaPosti betalade andra än Postis fakturor mån-fre 8–16

Postis serviceställen

Våra cirka 1 400 serviceställen erbjuder konsumenter och företagskunder tjänster för sändning, mottagning och andra ärenden. På postkontoren fokuserar vi på att betjäna dig och våra andra kunder på plats, och därför är det inte möjligt att ringa till våra postkontor.

Andra kontaktuppgifter

Se kontaktuppgifter (på finska eller engelska)

FO-nummer

FO-nummer 1531864-4, MOMS reg., VAT-nummer FI15318644

Posti Group Abp är införd i handelsregistret och utövar momspliktig verksamhet.

Inspelning av samtal och meddelanden

Posti Group Abp spelar in samtal och meddelanden om affärs- eller servicehändelsen kräver detta för att säkerställa innehållet i samtalet eller meddelandet. Inspelningarna används för att trygga kundens och Posti Group Abp:s rättigheter och rättsskydd. Inspelningarna kan även användas för intern utbildning av personalen när vi utvecklar kundbetjäningen och förbättrar kvaliteten. Inspelningarna används inte för andra ändamål och överlämnas inte till någon utanför Posti Group Abp, annat än om lagen så föreskriver.