Företagskundtjänstens kontaktinformation

Företagskundtjänstens kontaktinformation

Se vanliga frågor om coronaviruset Läs frågorna och svaren

Paket, brev och tidning

0200 77000 Mån-fre 8-16 Transportbeställning mån-fre 8-17 (Lna/msa)

Brev och tidning

0200 77000 Mån-fre 9-16 (Lna/msa)

Frakt

0100 3311 Mån-fre 8-16 Transportbeställning mån-fre 8-17 (Lna/msa)

Gör saker själv enkelt

Beställning av nya tjänster Ändringar av tjänster Följ upp försändelsen Övriga uppgifter om försändelsen Begäran om utredning Skadad leverans (för mottagare) Ansök om skadestånd (för avsändare) Självbetjäningsblanketter

Chat

Chat är tillgängligt för kunder med användarkoder för Postis servicekanaler.

Stöd för näthandlare

Stöd för näthandlare

Kontaktuppgifter för fraktterminaler

Inhemska fraktterminaler

Posti Messaging

Se kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för huvudkontoret och dotterbolag

Se kontaktinformation (Sidan endast på finska eller engelska)

FO-nummer

FO-nummer 1531864-4, momsregistrerad, VAT-nummer FI15318644 Posti Group Abp är införd i handelsregistret och utövar momspliktig verksamhet.

Registrering av telefonsamtal och meddelanden

Itella Abp registrerar telefonsamtal och meddelanden för att kunna försäkra sig om samtalets eller meddelandets innehåll. Registreringarna används för att trygga kundens och Itella Abp:s rättigheter och rättsskydd. Registreringarna kan också utnyttjas vid intern personalutbildning i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten på kundservicen. Registreringarna används inte för andra ändamål och överlämnas till utomstående endast med stöd av lag.