Kontakta oss

Privatkund

Telefon

Paket och OmaPosti

0100 5577

Måndag – fredag 8 – 20 Lördag – söndag 9 – 16 Självständighetsdag 6.12 9 – 16 Julafton 24.12 8 – 16 Stängd 25.-26.12 och 1.1.2023 Trettondagen 6.1.2023 9 – 16

Brev, tidningar och adressärenden

0100 5445

Måndag – fredag 8 – 20 Lördag – söndag 9 – 16 Självständighetsdag 6.12 9 – 16 Stängd 24.-26.12 och 1.1.2023 Trettondagen 6.1.2023 9 – 16

Chatt

Chatt för privatkunder

Kontakta vår kundtjänst via chatten in OmaPosti.

Företagskund

Telefon

Paketärenden

0200 77000 Måndag – fredag 8 – 20 Lördag – söndag 9 – 16 Självständighetsdag 6.12 9 – 16 Stängd 24.-26.12 och 1.1.2023 Trettondagen 6.1.2023 9 – 16

Brev-, tidning- och marknadsärenden

0200 77000 Måndag – fredag 8 – 20 Lördag – söndag 9 – 16 Självständighetsdag 6.12 9 – 16 Stängd 24.-26.12 och 1.1.2023 Trettondagen 6.1.2023 9 – 16

Frakt

0100 3311

Måndag – fredag 8 – 20 Lördag – söndag 9 – 16 Självständighetsdag 6.12 9 – 16 Stängd 24.-26.12 och 1.1.2023 Trettondagen 6.1.2023 9 – 16

Chatt

Chatt för företagskunder

Kontakta vår kundtjänst i OmaPosti Pro. Vi har förnyat chatten, och du kan bl.a. lämna oss ett meddelande när som helst!

Andra kontakter

Tillgänglighetsanpassade utdelningstjänster Läs mer om tillgänglighetsanpassade utdelningstjänster och uthämtning av paket för kunder med nedsatt rörelseförmåga. Mer information om tjänsterna får du även av kundtjänsten. Serviceställen Kontakta inte serviceställen i Posti-relaterade frågor. Vi har bättre möjlighet att hjälpa dig genom våra vanliga kanaler. Huvudkontoret och dotterbolag Kontaktuppgifter för våra huvudkontoret och kontor i andra länder. (Sidan endast på finska eller engelska) FO-nummer FO-nummer 1531864-4, MOMS reg., VAT-nummer FI15318644 Posti Group Abp är införd i handelsregistret och utövar momspliktig verksamhet.

Posti Messaging Kundtjänst kontakter för Posti Messaging Stöd för näthandlare Kundtjänst kontakter för näthandlare Kontaktuppgifter för fraktterminaler Kontaktuppgifter för inrikesfraktterminaler

Telefonavgifter Lna/msa, köandet är avgiftsbelagt Inspelning av samtal och meddelanden Posti Group Abp spelar in samtal och meddelanden för att säkerställa innehållet i samtalet eller meddelandet. Inspelningarna används för att trygga kundens och Posti Group Abp:s rättigheter och rättsskydd. Inspelningarna kan även användas för intern utbildning av personalen när vi utvecklar kundbetjäningen och förbättrar kvaliteten. Inspelningarna används inte för andra ändamål och överlämnas inte till någon utanför Posti Group Abp, annat än om lagen så föreskriver.