Beställning av administratörens användarnamn

Fält märkta med stjärna är obligatoriska..

Uppgifter om företaget eller organisationen

Fyll i FO-nummret

Fyll i företagets namn.


Finns på fakturan, sex siffror utan ledande nollor.

Fyll i besöksadress.

Fyll i postnummret.

Fyll i orten.
Läs mer om fakturering

Faktureringsadress

E-postfaktura är en papperslös faktura, som levereras som en e-postbilaga (PDF) direkt till din e-postadress. Fakturan innehåller också bilagor. Allt du behöver är en giltig e-postadress. Läs mera i rådgivning om tjänster.

Fyl li Ändra faktureringsadress.

Fyll i e-postadress.

E-fakturan består av landskod (i Finland 0037) och företagets FO-nummer utan bindestrecket, tillsammans med en specificerare (ej mer än 5 märken lång). Du kan kontrollera den hos din egen operatör. Information om mottagare av E-fakturor finns också på webbplatsen för Tieke. Mera information får du från Postis företagskundtjänst.

Fyll i e-fakturaoperatör.

Fyll i ID:t.

Administratörens uppgifter

Ange personen med företagets firmateckningsrätt eller befogenhet utifrån tjänsteställning så att vi kan informera henne.

Genom att skicka blanketten, intygar att jag har rätt att agera som administratör för ovan nämnda företaget i Postis Serviceportal.