Beställning av administratörens användarnamn

Fält märkta med stjärna är obligatoriska..

Uppgifter om företaget eller organisationen

Fyll i FO-nummret

Fyll i företagets namn.


Finns på fakturan, sex siffror utan ledande nollor.

Fyll i besöksadress.

Fyll i postnummret.

Fyll i orten.
Läs mer om fakturering

Faktureringsadress

E-postfaktura är en papperslös faktura, som levereras som en e-postbilaga (PDF) direkt till din e-postadress. Fakturan innehåller också bilagor. Allt du behöver är en giltig e-postadress. Läs mera i rådgivning om tjänster.

Fyll i e-postadress.

E-fakturan består av landskod (i Finland 0037) och företagets FO-nummer utan bindestrecket, tillsammans med en specificerare (ej mer än 5 märken lång). Du kan kontrollera den hos din egen operatör. Information om mottagare av E-fakturor finns också på webbplatsen för Tieke. Mera information får du från Postis företagskundtjänst.

Fyll i e-fakturaoperatör.

Fyll i ID:t.

Administratörens uppgifter

Ange vänligen personens namn och e-postadress som har firmateckningsrätt eller befogenhet i ditt företag, så att vi kan meddela om användarnamnet.

Genom att skicka blanketten, intygar att jag har rätt att agera som administratör för ovan nämnda företaget i Postis Servicekanaler.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.