Fakturering

Om du är företagskund

Leveransalternativen för Postis fakturor är e-faktura, e-postfaktura och pappersfaktura. 

Tillägg för pappersfaktura

Genom att välja elektronisk faktura undviker ditt företag tillägget för pappersfaktura (6,50 euro/faktura) och du kan effektivisera hanteringen av fakturor.

E-faktura eller e-postfaktura kan beställas på två sätt:

  1. Ange fakturauppgifterna elektroniskt på denna blankett.
  2. Ange fakturauppgifterna elektroniskt genom dina kunduppgifter i Postis Serviceportal, vid behov se bruksanvisning. Du loggar in i tjänsten med Postis ärendekod.

Läs mer om tillägget för pappersfakturor och om ändring av fakturauppgifterna.

Om du är konsumentkund

Leveransalternativen för Postis fakturor är pappersfaktura eller e-faktura. Förutsättningen för e-faktura är att du är avtalskund hos oss och ingår ett avtal om e-faktura i din nätbank.