Fakturering

Om du är företagskund

Leveransalternativen för Postis fakturor är e-faktura, e-postfaktura och pappersfaktura. 

Faktureringen av frakt förnyas

Fraktfakturans utseende förnyas och innehållet i fakturan förbättras. I och med förnyelsen kan du kombinera alla fraktavtalsnummer och Postis övriga tjänster på en faktura. På den nya fakturan finns bland annat en specifikation över de tjänster som skickats och fakturerats med olika avtalsnummer samt de tilläggstjänster som använts.

  1. Om du vill kombinera dina fakturor skicka oss ett meddelande här
  2. Se läsningsguide för fakturor

Läs mer om förnyelsen.

Tillägg för pappersfaktura

Genom att välja elektronisk faktura undviker ditt företag tillägget för pappersfaktura (6,50 euro/faktura) och du kan effektivisera hanteringen av fakturor.

E-faktura eller e-postfaktura kan beställas på två sätt:

  1. Ange fakturauppgifterna elektroniskt på denna blankett.
  2. Ange fakturauppgifterna elektroniskt genom dina kunduppgifter i Postis Serviceportal, vid behov se bruksanvisning. Du loggar in i tjänsten med Postis ärendekod.

Läs mer om tillägget för pappersfakturor och om ändring av fakturauppgifterna.

Om du är konsumentkund

Leveransalternativen för Postis fakturor är pappersfaktura eller e-faktura. Förutsättningen för e-faktura är att du är avtalskund hos oss och ingår ett avtal om e-faktura i din nätbank.