Skip to main content
Utdelning och adressändring
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Postutdelning och adressändring

  • Om du ska flytta, meddela oss om adressändringen i god tid.

  • Du kan också styra din post till en annan adress eller avbryta utdelningen för en viss tid.

Flyttning

Meddela oss omedelbart om adressändring när du vet att du ska flytta. Då säkrar du att din post kommer fram genast efter flytten till rätt adress.

Poststyrning eller avbrytning

Du kan eftersända din post till en annan adress till exempel under semestern. Du kan även avbryta utdelningen och lämna posten för förvaring hos oss.

Postutdelning

Posten delas ut under arbetsdagar (må–fr) före klockan 18. En ankomstavi lämnas för försändelser som inte lämpar sig för utdelning.