Förtullning av en gåva

Alla gåvor från länder utanför EU ska förtullas på tulli.fi oavsett deras värde. Läs mer om förtullning av gåvor på Tullens webbplats.

Så förtullar du en gåva på tulli.fi

  1. Utredning av gåvans innehåll och värde Gåvor som anländer från länder utanför EU måste förtullas på Tullens webbplats. Om du inte vet vad presentpaketet innehåller ska du ta reda på det av avsändaren.

  2. Förtulla på Tullens webbplats Förtulla försändelsen i Tullens importförtullningstjänst efter att du fått ett meddelande om en inkommande försändelse av Posti. Läs mer om förtullning av gåvor på Tullens webbplats.

  3. Betala Postis expeditionsavgift på 2,90 € om gåvans värde överstiger 45 € Om gåvans värde överstiger 45 € ska mervärdesskatt betalas för gåvan. Då ska du också betala Postis expeditionsavgift på 2,90 €.