Skip to main content
Mottagning av skrymmande försändelser

Mottagning av skrymmande försändelser

Mata in försändelseuppföljningskoden i Postis försändelseuppföljning. Under punkten "Transporttjänster" i försändelsens uppgifter visas vilken tjänst som används.

Hemutdelning och Posti Expressfrakt Kväll 21 transporteras inburna till din hemadress.

En förutsättning för att försändelsen ska bäras ända fram är att mottagningsplatsen kan nås obehindrat och att maximivikten för ett enskilt kolli (paket) i leveranspaketet är högst 85 kg. Kollin som väger över 85 kg utgör på grund av sin vikt en arbetarskyddsrisk för föraren och lossas på en av mottagaren anvisad plats intill Postis fordon.

När avsändaren har lämnat försändelsen att transporteras av Posti kontaktar vi mottagaren inom 1-2 vardagar. Vi kommer överens om leveranstid antingen per telefon eller via sms. Försändelsen levereras till mottagaren vardagar kl. 9-21. Kvällsleveranser är möjliga i de största städerna. Föraren ringer ännu före leveransen för att säkerställa att du är på plats för att ta emot försändelsen.

Posti Frakt och Posti Expressfrakt transporteras till leveransadressen utan att bäras in

Vi levererar försändelsen på vardagar enligt leveranstidtabellens kördagar mellan kl. 8-16. Vi kontaktar mottagaren för att komma överens om leveranstidpunkten. Tjänsten omfattar leverans av försändelsen till den adress som anges i transporthandlingarna och lossas intill Postis fordon. Bastjänsten inkluderar inte att försändelsen bärs in eller packas upp från transport- eller produktförpackningen. Mottagaren ska beställa eventuella tilläggstjänster i samband med köpet av produkten.

Om mottagaren i efterskott vill beställa leverans efter klockan 16 eller att försändelsen bärs in (såvida detta är möjligt inom postnummerområdet), ska mottagaren fråga detta av avsändaren. Om det passar avsändaren och det är möjligt för Posti att genomföra ändringen, ska avsändaren be Posti om en leveransändring.

Leverans på kvällar eller som inburen kan inte alltid genomföras genast följande vardag.

Välj själv var du hämtar ditt paket

Styr kostnadsfritt dina inköp till det Postis uthämtningsställe du vill.