Värdefull eller brådskande sändning

Endast i assurerade försändelser kan du skicka pengar, värdepapper, smycken och andra värdeföremål. Säkerhetsbehandlingen försäkrar försändelsen och assuransen ersätter eventuella skador upp till assuransvärdet.

Brev i hemlandet

Lämna på ett postkontor.

Lämpar sig för sändning av brådskande meddelanden, dokument och provtryck. Lämna in på posten. Levereras till mottagarens postlåda inom 1-2 arbetsdagar.

För sändning av bl.a. betalkort, beslut och officiella meddelanden. Lämnas ut mot kvittering, kan hämtas på posten inom 2–3 arbetsdagar.

Lämna in på posten. Försändelsen lämnas ut mot kvittering när postförskottsbeloppet har betalats. Levereras inom 2–3 arbetsdagar.

Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten.

Assurerad försändelse - för att skicka pengar och andra värdeföremål

Utrikes brev

Snabbt, uppföljning till en del länder. Köp från posten.

Överlämnas mot kvittering. Köp från posten.

För att skicka pengar och andra värdeföremål. Köp från posten.

Vanliga frågor