Prisräknare för brev

Räkna ut priset för dina brevförsändelser till Finland och utomlands.

Brevets detaljer

Lämpliga produkter och priser :

Inga resultat. Försök med en annan sökterm.
De transporttider som syns i sökresultaten grundar sig på tiden före coronaviruset. På grund av pandemin är transporttiderna till utlandet längre än vad som tidigare beräknats.

Svara på frågorna ovan enligt vad du skickar och vilka tilläggstjänster du eventuellt vill ha med i din försändelse. I samband med valen ser du här de försändelseprodukter som hjälpredskapet rekommenderar åt dig. I hjälpredskapet ser du hela det pris som ska betalas. De produkter som hör till de samhällsomfattande tjänster som definieras i postlagen är momsfria, priserna på andra produkter innehåller gällande mervärdesskatt. De kompletta prisuppgifterna syns i prislistan.

På grund av coronapandemin finns det inga transportförbindelser till alla länder, och därför har en del länder temporärt tagits bort.