Postis dataskydd

Insamling av personuppgifter

Vi för ett adressregister över alla postmottagare för att kunna sköta postverksamheten.

Vi registrerar också uppgifter som gäller försändelser samt avsändarens och mottagarens namn- och adressuppgifter i det datasystem som används för uppföljning av transporter.

Personuppgifter samlas dessutom från avtal, från användningen av tjänster, från tjänsternas användningsområden samt från uppgifter som förutsätts för att kunna producera och styra tjänsterna. Dessutom kan vi behandla de uppgifter som gäller intresseområden som kunden själv har anmält.

Användning av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter till exempel i följande syften:

  • För att förverkliga och upprätthålla Postis tjänster.

  • För skötsel av kundrelationen.

  • För planering och utveckling av Postis affärsverksamhet.

  • För att informera om Postis tjänster, för att främja försäljningen och för marknadsundersökningar.

Förvaring och skyddande av uppgifter

Vi behandlar kundernas personuppgifter konfidentiellt och vi använder lämpliga skyddsmetoder för att garantera datasäkerheten. Endast personer som arbetar med dessa uppgifter och som är bundna av tystnadsplikt får tillgång till uppgifterna. Uppgifterna används i den utsträckning som är nödvändig för att kunna förverkliga Postis tjänster, eller på en annan laglig behandlingsgrund.

Användning av kakor

Posti eller Postis samarbetspartner kan samla in uppgifter om dig med hjälp av kakor (cookies) och andra motsvarande tekniska verktyg för insamling av data.

Läs mera om användning av kakor.