Postning av inrikes brev med kontant betalning

Postning av inrikes brev med kontant betalning

Brev och postkort

Skriv adressuppgifterna och fäst frimärket enligt instruktionen. Försändelserna kan lämnas i en brevlåda eller Postis serviceställe.

Hur skriver och skickar jag postkort? Skriv adressatens namn- och adressuppgifter på kortets högra sida. Klistra frimärket uppe till höger på kortet.

I kuvert eller utan kuvert?

Skicka hemgjorda kort i kuvert. Priset är samma som för kort som skickas utan kuvert. Dekorationerna lossnar inte under transporten och kortet förblir intakt. Det lönar sig inte att skicka enbart ett vikt pappersark som har tejpats eller stansats ihop. Placera även dessa i kuvert.

Bland Postis och butikernas kortutbud finns underbara tillskurna kort, det lönar sig att helst skicka även dem i kuvert. Olika utstående delar (t.ex. svansen på ett kattkort) kan vid den maskinella hanteringen fastna i någonting, böjas eller på annat sätt skadas.

Expressbrev

Fäst Exprès-streckkodsetiketten och expressetiketten på brevet, på brev med lördagsutdelning dessutom etiketten Lördagsutdelning. Kontrollera tillgängligheten i leveranstidsförfrågan. Självhäftande etikett finns att fås på posten. Expressbrev kan du köpa förmånligare via nätet. Prova också de praktiska färdigt frankerade expresskuverten. Expressbrev lämnas in till Postis serviceställen. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Postförskottsbrev

Förse försändelsen med ett adresskort för postförskott. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod. Maximisumman för Postförskott är 2 000 euro. Observera att om du utöver postförskottsbeloppet även vill debitera adressaten till exempel portot för brevet, ska detta belopp läggas till i postförskottsbeloppet. Postförskottsbrev kan du köpa förmånligare via nätet och skriva ut adresskortet på papper.

Postförskottsbrev lämnas till Postis serviceställen. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Rekommenderat brev

Försändelsen förses med en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen. Rekommenderat brev kan du köpa förmånligare via nätet och skriva ut adresskortet på papper. Rekommenderade brev lämnas till Postis serviceställen. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Brev med mottagningsbevis

Förse försändelsen med ett adresskort för Brev med mottagningsbevis med en uppföljningsstreckkod som identifierar försändelsen. Adresskort finns att fås på posten. Brev med mottagningsbevis lämnas till Postis serviceställen. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Assurerad försändelse

Förse försändelsen med ett adresskort för Assurerad försändelse med en uppföljningsstreckkod för försändelsen, dvs. en försändelsekod. På ömtåliga försändelser ska man fästa en ”Ömtåligt”-etikett som godkänts av Posti. Anteckningar som finns på fabriksförpackningarna är inte tillräckliga. Adresskort och etiketter finns att få på posten. Assurerade försändelserna lämnas till Postis serviceställen. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Svarsförsändelse

Svarsförsändelsekuvert eller etiketter kan lämnas i en brevlåda. Laboratorieprov (gulrandig förpackning) måste lämnas in på Postis serviceställe. Läs närmare postningsanvisningar för provförsändelser.