Skip to main content

Postens utdelning

  • Posten delas ut under arbetsdagar (må–fr) före klockan 18.

  • Utdelningsperioden påverkas av bland annat den daglig postmängden och väderleken samt ändringar i utdelningsrutterna.

  • Produkter som delas ut är alla brev och tidningar som är högst 25 x 40 x 3 cm stora och 2 kg tunga.

  • Om en försändelse inte är lämplig för utdelning (till exempel p.g.a. fel storlek), lämnar vi en ankomstavi för försändelsen.

  • Observera att också andra utdelningsföretag delas ut post.

Rörelsehindrade personer och personer som har fyllt 75 år har rätt att på begäran få sin post utdelad i en postlåda som är lägenhetenplacerad antingen vid tomtgränsen vid kör- eller gånganslutningen eller i lägenhetens brevinkast. Tjänsten erbjuds endast för postmottagarens permanent adress. Med permanent adress avses postmottagarens primära, tills vidare gällande adress, som är postmottagarens faktiska, huvudsakliga adress.

Förutsättningen för specialutdelning är att samtliga postmottagare i hushållet är berättigade till tjänsten. Om alla postmottagare på adressen är över 75 år gamla räcker det med en tjänstebegäran för hela hushållet.

En postmottagare som är rörelsehindrad eller har fyllt 75 år, och bor i ett kollektiv där hon eller han regelbundet eller upprepade gånger kommer att vara ensam, så att det blir väsentligt svårare för henne eller honom att hämta sin post, är också berättigad till specialutdelning.

Du kan beställa hemleverans för ditt paket som har kommit till posten. Du behöver försändelsekoden som finns i ankomstavin. Tjänstens pris är 11 € för 1–5 försändelser och 19 € för 6–10 försändelser (inkl. moms). Beställ hemleverans

Att skicka post från den egna brevlådan På vissa glesbygdsområden kan konsumenterna posta små mängder frankerade vanliga brev eller paket genom att lämna dem i den egna postlådan genom att använda en hämtningsbricka. Frankerade vanliga brev och paket tas med för transport då när inkommande post delas ut i postlådan. Man kan kontrollera om man är berättigad till tjänsten hos Postens kundtjänst.

Läs mer om Poste restante

Om du får post till din adress som är adresserad till den föregående invånaren eller till en okänd person kan du skriva på försändelsen ”finns inte på adressen” och lägga den till exempel i närmaste postlåda för vidare leverans.

Den föregående invånarens post kan anlända till dig, eftersom din adress uppdateras via Posti endast till de företag vars kund du redan är och de företag som uppdaterar sitt adressregister med hjälp av Postis register.

Om problemet återkommer kan du också ge respons om ärendet som inloggad:

  1. Logga in här

  2. Välj som ämne ”Respons på Poststyrnings- eller Närpostlådatjänsterna” och öppna responsblanketten. Ange i meddelandet på vilket namn och vilken adress posten har delats ut till dig. Ange dessutom vems post som ska delas ut till din adress. Vi beaktar din respons utgående från de uppgifter som du angett.

Om du inte fått post som tillhör dig, gör ett felmeddelande i Postis utdelning.

Numera delar över 15 utdelningsbolag ut post. Posten delas ut till den adress som angetts på försändelsen.

Om postens utdelning

Villkoren för grundutdelning finns i Villkor för utdelningstjänst. Postens utdelning regleras genom postlagen, och Kommunikationsverket övervakar att lagen iakttas.