Skip to main content

Postens utdelning

Postens grundutdelning sker på arbetsdagar (må-fr) senast kl. 18. Posten delar ut alla brev och tidningar som är högst 25 x 40 x 3 cm stora och väger högst 2 kg. Samt lämnas ankomstavier om försändelser som inte lämpar sig för grundutdelningen.

  • Posti jaetaan työpäivinä (ma-pe) klo 18 mennessä.

  • Jakeluaikaan vaikuttavat muun muassa päivittäinen postimäärä ja sääolosuhteet sekä jakelureittien muutokset.

  • Jaettavia tuotteita ovat kaikki kooltaan enintään 25 x 40 x 3 cm ja 2 kg painavat kirjeet ja lehdet.

  • Mikäli lähetys ei sovellu jakeluun (esimerkiksi väärän koon takia), jätämme lähetyksestä saapumisilmoituksen.

  • Huomaathan, että myös jakeluyhtiöt jakavat postia.

Rörelsehindrade personer och personer som har fyllt 75 år har rätt att på begäran få sin post utdelad i en postlåda som är lägenhetenplacerad antingen vid tomtgränsen vid kör- eller gånganslutningen eller i lägenhetens brevinkast. Tjänsten erbjuds endast för postmottagarens permanent adress. Med permanent adress avses postmottagarens primära, tills vidare gällande adress, som är postmottagarens faktiska, huvudsakliga adress.

Förutsättningen för specialutdelning är att samtliga postmottagare i hushållet är berättigade till tjänsten. Om alla postmottagare på adressen är över 75 år gamla räcker det med en tjänstebegäran för hela hushållet.

En postmottagare som är rörelsehindrad eller har fyllt 75 år, och bor i ett kollektiv där hon eller han regelbundet eller upprepade gånger kommer att vara ensam, så att det blir väsentligt svårare för henne eller honom att hämta sin post, är också berättigad till specialutdelning.

Läs mer om Poste restante.

Postens specialtjänster i glesbygdsområden

Du kan beställa hemleverans för ditt paket. Du behöver en fösändelsekod som finns i ankomstmeddelandet. Priset på tjänsten är 11 € för 1-5 paket och 19 € för 6-10 paket (inkl. Moms).

Beställ tjänsten

Att skicka post från den egna brevlådan På vissa glesbygdsområden kan konsumenterna posta små mängder frankerade vanliga brev eller paket genom att lämna dem i den egna postlådan genom att använda en hämtningsbricka. Frankerade vanliga brev och paket tas med för transport då när inkommande post delas ut i postlådan. Man kan kontrollera om man är berättigad till tjänsten hos Postens kundtjänst.

Mail delivery

Villkoren för grundutdelning finns i Villkor för utdelningstjänst. Postens utdelning regleras genom postlagen, och Kommunikationsverket övervakar att lagen iakttas.

Se också

Transport- och kommunikationsverketPostlagen