Postens utdelning

  • Posten delas ut under arbetsdagar (må–fr).

  • Utdelningsperioden påverkas av bland annat den daglig postmängden och väderleken samt ändringar i utdelningsrutterna.

  • Produkter som delas ut är alla brev, tidningar och direktreklam som är högst 25 x 40 x 3 cm stora och 2 kg tunga.

  • Om en försändelse inte är lämplig för utdelning (till exempel p.g.a. fel storlek), lämnar vi en ankomstavi för försändelsen.

  • Observera att också andra utdelningsföretag delar ut post.

Om postens utdelning

Villkoren för grundutdelning finns i Villkor för utdelningstjänst. Postens utdelning regleras genom postlagen, och Transport- och kommunikationsverket övervakar att lagen iakttas.