Postens utdelning

Vi delar ut dagspost från måndag till fredag. Den dagliga utdelningstiden påverkas bland annat av mängden post och väderförhållandena. Postmedarbetarna delar ut tidningar i en stor del av Finland tidigt på morgonen i tidigutdelningen, på tidningarnas utgivningsdatum.

  • Vi delar ut brev, tidningar och reklam, vars storlek är högst 25 x 40 x 3 centimeter och vikten högst 2 kg i postlådor och brevinkast.

  • Som regel delar vi på vardagar ut små paket som följer med dagsposten och som får plats i en postlåda eller ett brevinkast.

  • Om försändelsen inte, till exempel på grund av sin storlek, kan delas ut, lämnar vi en ankomstavi.

Utdelningssätt för dagspost

Olika utdelningssätt används i olika områden. I många områden används lättutdelning, vilket innebär att vi på tisdagar och torsdagar bara delar ut vissa försändelser, till exempel dagstidningar som delas ut med dagsposten. I dessa områden delas merparten av posten ut på måndagar, onsdagar och fredagar.

Ett annat utdelningssätt är varannandagsutdelning. Vid varannandagsutdelning delas dagsposten i samma postnummerområde varannan vecka ut på olika dagar. Utdelningsdagar är den ena veckan måndag, onsdag och fredag, den andra veckan tisdag och torsdag. Varannandagsutdelningen gäller inte tidigutdelningen av dagstidningar och inte heller utdelningen av paket.

Frågor och svar gällande varannandagsutdelning

Områden för varannandagsutdelning

  • Används redan : Esbo, Grankulla, Helsingfors och Tammerfors.

  • I övergång: Reso, S:t Karins, Nådendal, Lundo och en liten del av Åbo 19.9.2022, Björneborg och Uleåborg 3.10.2022, Vanda 31.10.2022, Jyväskylä och Vaajakoski 6.2.2023 och Nyslottsregionen 20.3.2023.

  • Ladda ner postnummerlistan (på finska)

Posten delas även ut av andra utdelningsbolag. Du känner igen bolaget på dess försändelsekod. Post som delas ut av Posti är märkta Posti Oy och dessutom koden Priority, Economy eller Posti Green.

Om postens utdelning

Villkoren för grundutdelning finns i Villkor för utdelningstjänst. Postens utdelning regleras genom postlagen, och Transport- och kommunikationsverket övervakar att lagen iakttas.