Skip to main content
Meddelande

PAU:s strejker försenar en del av försändelserna. Läs mer Strejken gör posthanteringen och utdelningen långsammare. Vi kan tyvärr inte utreda gången av en enskild försändelse eller ett enskilt leveransparti i posthanteringen för närvarande.

Postens utdelning

  • Posten delas ut under arbetsdagar (må–fr) före klockan 18.

  • Utdelningsperioden påverkas av bland annat den daglig postmängden och väderleken samt ändringar i utdelningsrutterna.

  • Produkter som delas ut är alla brev och tidningar som är högst 25 x 40 x 3 cm stora och 2 kg tunga.

  • Om en försändelse inte är lämplig för utdelning (till exempel p.g.a. fel storlek), lämnar vi en ankomstavi för försändelsen.

  • Observera att också andra utdelningsföretag delas ut post.

Rörelsehindrade personer och personer som har fyllt 75 år har rätt att på begäran få sin post utdelad i en postlåda som är lägenhetenplacerad antingen vid tomtgränsen vid kör- eller gånganslutningen eller i lägenhetens brevinkast. Tjänsten erbjuds endast för postmottagarens permanent adress. Med permanent adress avses postmottagarens primära, tills vidare gällande adress, som är postmottagarens faktiska, huvudsakliga adress.

Förutsättningen för specialutdelning är att samtliga postmottagare i hushållet är berättigade till tjänsten. Om alla postmottagare på adressen är över 75 år gamla räcker det med en tjänstebegäran för hela hushållet.

En postmottagare som är rörelsehindrad eller har fyllt 75 år, och bor i ett kollektiv där hon eller han regelbundet eller upprepade gånger kommer att vara ensam, så att det blir väsentligt svårare för henne eller honom att hämta sin post, är också berättigad till specialutdelning.

Du kan beställa hemleverans för ditt paket som har kommit till posten. Du behöver försändelsekoden som finns i ankomstavin. Tjänstens pris är 11 € för 1–5 försändelser och 19 € för 6–10 försändelser (inkl. moms). Beställ tjänsten.

Att skicka post från den egna brevlådan På vissa glesbygdsområden kan konsumenterna posta små mängder frankerade vanliga brev eller paket genom att lämna dem i den egna postlådan genom att använda en hämtningsbricka. Frankerade vanliga brev och paket tas med för transport då när inkommande post delas ut i postlådan. Man kan kontrollera om man är berättigad till tjänsten hos Postens kundtjänst.

Läs mer om Poste restante.

Om postens utdelning

Villkoren för grundutdelning finns i Villkor för utdelningstjänst. Postens utdelning regleras genom postlagen, och Kommunikationsverket övervakar att lagen iakttas.

Se också

Transport- och kommunikationsverketPostlagen