Fakturor och brev i OmaPosti

Fakturor och brev i OmaPosti

Du kan få brev och fakturor i elektroniskt format från valda avsändare till OmaPosti. Breven som tas emot kan vara till exempel myndighetsmeddelanden, fakturor, lönespecifikationer och hälsomeddelanden. Du får ett meddelande om ankomna brev eller fakturor till e-postadressen som är kopplad till din behörighetskod.

Brev och fakturor som skickas till OmaPosti hanteras enligt post- och brevhemligheten samt banksekretessen, dataombudsmannen samt Posti-koncernens dataskyddspolicy. Standardiserade dataöverföringsmetoder och skyddade dataöverföringsförbindelser används.

Ta emot elektroniska fakturor och brev i OmaPosti

När du har tagit i bruk OmaPosti-tjänsten kan Posti dela ut brev och fakturor som adresserats till dig i elektroniskt format i OmaPosti. OmaPosti är alltså ett elektroniskt alternativ till en traditionell postlåda. Du kan själv bestämma från vilka avsändare du ta emot brev i endast elektroniskt format i OmaPostis inställningar vid punkten ”Avsändarval”. Dina val förmedlas till avsändare som finns med i OmaPosti-tjänsten. Med ditt val påverkar du om du endast får brev i elektroniskt format. Varje avsändare bestämmer själv vilka brev som de skickar kan tas emot i elektroniskt format. Av vissa företag kan du få till exempel fakturorna i elektroniskt format, men den övriga kommunikationen fortfarande endast i pappersformat. Om du vill få brev endast i elektroniskt format och företaget utnyttjar denna OmaPostis egenskap ersätts pappersbrevet helt med ett elektroniskt brev. I annat fall får du förutom ett elektroniskt brev även ett pappersbrev och från en del avsändare endast ett pappersbrev.

Använder du redan OmaPosti? Öppna avsändarinsällningar i OmaPosti