Postilaatikoiden sijoittaminen ja ryhmittely

Postilain mukaisesti  Posti Oy:llä on velvollisuus määrittää postilaatikon paikka. Ennen postilaatikon sijoittamista pitää ottaa yhteyttä Postin asiakaspalveluun. Postin paikallinen edustaja ottaa sen jälkeen yhteyttä asiakkaaseen ja kertoo osoitteen mukaisen postilaatikon paikan.

Posti määrittää postilaatikon paikan postilain ja Viestintäviraston määräyksen (pdf) mukaisesti.

Taajaman katualueella ja yleisen tien alueella postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan vähintään 50 cm:n etäisyydelle jalkakäytävän tai ajoradan piennaralueen reunasta.

Haja-asutusalueella postilaatikot tai laatikkoryhmät sijoitetaan tien poikkisuunnassa noin 50-70 cm:n etäisyydelle pientareen tai levennyksen ulkoreunasta ja noin yhden metrin etäisyydelle ajoradan reunasta. Jos tien luiskat ovat hyvin jyrkät tai postilaatikoita varten on rakennettu levennys, voidaan laatikot sijoittaa lähemmäksi tietä.

Postilaatikon tai laatikkoryhmätelineen jalat upotetaan ja tuetaan hyvin maan sisään, vähintään 40 cm syvyydelle. Postilaatikon täyttöaukon suosituskorkeus tienpinnasta on 100 cm.

Postilaatikot sijoitetaan ryhmään oikealta katsottuna numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.

Postilaatikoiden pystytys

Postilaatikoiden ryhmittely

Pientalojen postilaatikot sijoitetaan ensisijassa yhtenäisiin ryhmiin. Postilaatikoiden sijoittamista ryhmiin eli ryhmittelyä on toteutettu jo 1970-luvullta lähtien ja ryhmittely jatkuu alue kerrallaan. Suurin osa postilaatikoista on jo ryhmitelty. Postinjakelu on työvoimavaltainen ala, jossa jakelun kustannukset jaettua lähetystä kohden kasvavat jatkuvasti jakelukustannusten nousun ja jaettavien lähetysten vähenemisen takia. Ryhmiin sijoittamisella pyritään turvaamaan kustannustehokas postinjakelu.

Postilaatikon sijoittaminen asiakkaan haluamaan paikkaan

Postinsaaja voi sopia maksullisesta postinjakelusta haluamaansa paikkaan sijoitettuun postilaatikkoon. Tutustu Lähilaatikko-palveluun.

Liikuntaesteisyyden tai yli 75 vuoden iän perusteella palvelun saa maksutta, jos kaikki talouden postinsaajat täyttävät maksuttoman palvelun edellytykset. Katso Postin jakelupalvelut ikääntyneille ja liikuntaesteisille.