Valtuuta nouto toiselle henkilölle

Arvopostilähetysten (Kirjattu kirje, kirjattu paketti, Saantitodistuskirje, Postivakuutettu lähetys) luovuttaminen muulle kuin vastaanottajalle onnistuu vain vastaanottajan tekemällä valtakirjalla. Meillä on velvollisuus varmistaa, että lähetys luovutetaan oikealle vastaanottajalle.

Tulosta täytetty valtakirja ja toimita se siihen postiin, josta valtakirjalla vastaanotettavat lähetykset noudetaan.

Valtakirja.pdf

Postille annetun valtakirjan tulee koskea nimenomaisesti postin vastaanottamista ja valtuutettu tai valtuutetut on nimettävä. Avoimia valtakirjoja ei hyväksytä. Suosittelemme käyttämään Postin valmista valtakirjalomaketta.

Valtakirjaan on oltava täytettynä seuraavat tiedot:

  • kenelle valtakirja annetaan (valtuutetun nimi ja henkilötunnus täydellisenä)

  • valtakirjan antaja (nimi ja henkilötunnus täydellisenä tai yrityksen nimi, y-tunnus ja nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö)

  • valtakirjan voimassaoloaika

  • jos annat kertavaltakirjan yksittäiselle lähetykselle, merkitse lähetystunnus joka valtakirjalla noudetaan

  • päiväys ja valtakirjan antajan allekirjoitus

Lisäksi toisen puolesta lähetykset voi noutaa edunvalvontaa koskevan viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella. Asiakirjasta pitää käydä ilmi sekä vastaanottajan että valtuutetun nimi ja henkilötunnus.

Jos lähetykseen merkitty vastaanottaja on yritys tai muu yhteisö, lähetyksen hakijalla pitää olla selvitys oikeudesta edustaa vastaanottajayhteisöä. Yrityksillä nimenkirjoitusoikeus todistetaan enintään 3 kk vanhalla kaupparekisteriotteella. Yrityksen/yhteisön nimenkirjoitukseen oikeutettu voi valtuuttaa muun henkilön vastaanottamaan postin. Valtuutuksen voi antaa lähetyskohtaisesti kertavaltakirjalla tai määräaikaisena kaikkia lähetyksiä koskevana valtuutuksena.

Hyväksymme valtakirjat enintään 3 vuodeksi emmekä ilmoita erikseen valtuutuksen vanhenemisesta. Valtuuttajan tulee säilyttää itsellään tieto antamistaan valtuutuksista ja tarvittaessa huolehtia valtuutuksien peruuttamisesta tai uudistamisesta. Valtuutus uudistetaan uudella valtakirjalla ja peruutetaan vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella postiin, johon valtakirja on toimitettu.

Kun irtisanot voimassaolevan, aiemmin annetun valtakirjan, täytä lomakkeelle:

-valtuutetun nimi ja henkilötunnus (täydellinen henkilötunnus pakollinen) -irtisanomispäivä -päivää ja allekirjoita valtakirja lomakkeen sarakkeiden tietojen mukaan.

Vastasiko artikkeli kysymykseesi?