Postilaatikoiden sijoittaminen

Uuden postilaatikon sijoittaminen ja asennus

Ennen postilaatikon sijoittamista ota yhteyttä Postin asiakaspalveluun. Postin paikallinen edustaja ottaa sen jälkeen sinuun yhteyttä ja kertoo osoitteen mukaisen postilaatikon paikan. Posti määrittää postilaatikon paikan postilain ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen mukaisesti. Postilaatikko on sijoitettava Postin määrittelemään paikkaan.

Pientalojen postilaatikot sijoitetaan ensisijaisesti yhtenäisiin ryhmiin. Postilaatikot sijoitetaan ryhmään oikealta katsottuna numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.

Postilaatikoiden pystytys. Suosittelemme käytettäväksi painekyllästettyä tai lämpökäsiteltyä puutavaraa.

Taajaman katualueella ja yleisen tien alueella postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan vähintään 50 cm:n etäisyydelle jalkakäytävän tai ajoradan piennaralueen reunasta.

Haja-asutusalueella postilaatikot tai laatikkoryhmät sijoitetaan tien poikkisuunnassa noin 50-70 cm:n etäisyydelle pientareen tai levennyksen ulkoreunasta ja noin yhden metrin etäisyydelle ajoradan reunasta. Jos tien luiskat ovat hyvin jyrkät tai postilaatikoita varten on rakennettu levennys, voidaan laatikot sijoittaa lähemmäksi tietä.

Postilaatikon tai laatikkoryhmätelineen jalat upotetaan ja tuetaan hyvin maan sisään, vähintään 40 cm syvyydelle. Postilaatikon täyttöaukon suosituskorkeus tienpinnasta on 100 cm.