Vahingoittuminen ja korvaukset

Lähetyksen kuljettajan vastuu on laissa säädetty (postilaki, Maailman postiliiton yleissopimuksen säännökset tai tiekuljetussopimuslaki).

Tarkista lähetys aina kun vastaanotat sen

Jos lähetys on vaurioitunut, tee vauriosta heti kuljettajan kanssa merkintä lähetysdokumentteihin.

Jos lähetys on kadonnut, kuljetuksen maksaja tekee vahingonkorvaushakemuksen.

Vahinkotilanteet

Katso toimitusehdot

Näin haet vahingonkorvausta -opas

Korvauskäytäntö vaihtelee sen mukaan, mitä yllä mainituista säännöksistä sovelletaan kyseiseen lähetykseen. Kaikkien kuljetusten osalta kuljettajan eli Postin vastuu on rajoitettu. Säännökset myös määrittelevät sen, kuka on oikeutettu korvaukseen. Korvausoikeus on yleensä lähettäjällä ja lähettäjän pitää hakea korvausta omalta sopimuskumppaniltaan eli siltä, jolta on ostanut kuljetuksen.

Postin rajoitettu vastuu ei vaikuta lähettäjän ja vastaanottajan väliseen vastuuseen. Kuluttajansuojalain mukaisessa etäkaupassa myyjällä on aina vastuu tuotteen kuljetuksesta.

Vahingonkorvauksen edellytyksenä on, että voimme todeta vahingon aiheutuneen lähetyksen ollessa meidän vastuullamme. Aiheutunut vahinko vahvistetaan tosittein.

Korvattavaa on:

  • Esinevahinko

  • Lähetyskulut osin tai kokonaan

  • Vahingon estämisestä ja selvittämisestä aiheutuneet kulut (esim. korjauskustannus).Vastasiko artikkeli kysymykseesi?