Skip to main content

Färdigt betalt kuvert

Färdigt betalt kuvert har allt som du behöver för att posta ditt brev. Portot är betalt, du behöver bara skriva mottagarens adress.

Fixvärdekuvertet

Fixvärdekuvertet har allt som du behöver för att posta ditt brev inrikes. Portot är betalt, du behöver bara skriva mottagarens adress.

I webbutiken

C5-fixvärdekuvert – 5 st./förpackning

Porto ingår i priset i hemlandet. Storlek 162 mm x 229 mm. Maxfyllning: höjd 30 mm, vikt 500 g

€12.00

I webbutiken

C5-fixvärdekuvert – 20 st./förpackning

Porto ingår i priset i hemlandet. Storlek: 162 x 229 mm. Maxfyllning: höjd 30 mm, vikt 500 g.

€45.50

I webbutiken

C5-fixvärdekuvert med fönster– 20 st./förpackning

Porto ingår i priset i hemlandet. Storlek: 162 x 229 mm. Adressfönstrets storlek: 60 x 90 mm. Maxfyllning: höjd 30 mm, vikt 500 g

€45.50

Adressländer Inrikes

Transporttid Delas ut till adressaterna i 4 dag.

Maximivikt 500 g.

Om en leverans som väger över 500 g skickas i ett Fixvärdekuvert, bestäms portot utifrån vikten enligt gällande prislista för brev.

Maximimått Maximitjocklek 30 mm.

Försändelser i Fixvärdekuvert får vara högst 30 mm tjocka.

Märkning och koder En korrekt adress säkerställer att försändelsen går fram.

Sändning Försändelserna lämnas in på posten eller i brevlåda.

Mottagning Försändelsen levereras till adressatens adress.

Prissättning Försäljningspriset omfattar kuvertet och portot.

Betalningssätt Kontant eller med kreditkort.

Leveransvillkor Leveransvillkor

Innehållsbegränsningar Vid postning av försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt används assurerad försändelse.

Annat att beakta När Fixvärdekuvert skickas som postförskottsförsändelser, rekommenderade brev eller med mottagningsbevis, debiteras kunden gällande avgift för postförskott. (Maximivikt 500g). Går att köpa till tjänsterna expressbrev postavgifterna måste betalas i sin helhet.

Expresskuvert

Det färdigt frankerade expresskuvertet är avsett för transport av brådskande meddelanden. Skriv adressatens och avsändarens uppgifter på kuvertet, fäst streckkoden och lämna in kuvertet på posten. Försändelsen delas ut även på tisdagar.

I webbutiken

Inrikes expresskuvert – 5 st.

Fem expresskuvert för brådskande postning till Finland – praktiska att använda!

€53.50

I webbutiken

Utrikes expresskuvert – 5 st.

Fem expresskuvert för brådskande postning utomlands – enkla att använda

€90.00

Transporttid Expressbrev som lämnats in på posten arbetsdag (må-fr) senast vid utsatt tid levereras till mottagaren med grundutdelningen. Expressbrev delas ut inom grundutdelningen följande vardag  eller den andra vardagen efter att försändelsen postats,  även på tisdagar.

För expressbrev som lämnats i brevlåda eller som hittats bland annan post ges ingen leveranstidsförbindelse.

Maximivikt 500 g.

Maximimått Kartongkuvertets storlek 250 mm x 30 mm. Maximitjocklek 30 mm. ( kuvert vägar cirka 60 g))

Märkning och koder Förutom avsändarens och adressatens adressuppgifter skall också en streckkodsetikett fästas på expressbrevet. Streckkodsetiketten ges till den som köper eller beställer kuverten.

Sändning Försändelserna lämnas in på posten. För försändelser som lagts i brevlåda ges ingen leveranstidsgaranti.

Försändelseuppföljning Du kan följa upp försändelsens transport med hjälp av en streckkod via försändelseuppföljningen.

Mottagning Försändelsen delas ut till den adress som antecknats på den, antingen till en besöksadress eller till en postboxadress.

Prissättning Expresskuvert finns till salu i Postens butiker.

Leveransvillkor Leveransvillkor

Innehållsbegränsningar Det färdigt frankerade expresskuvertet lämpar sig inte för sändning av pengar. Posten svarar för postförsändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerade försändelser.