Information om bluffmeddelanden

Bluffmeddelanden i omlopp i Postis namn

Det finns allt fler bluffmeddelanden i omlopp, även i Postis namn. Bluffmeddelanden kan se bedrägligt äkta ut. Meddelandena kan också ha Postis logotyp, färger eller andra bildelement. Posti har ett nära samarbete med polisen i arbetet med att bekämpa bluffmeddelandena. Bluffmeddelanden skickas oftast per sms eller e-post. Bluffmeddelandenas innehåll varierar: ofta innehåller de falska påståenden om en ankommen försändelse, ett pris som mottagaren har vunnit eller en transportavgift som är obetald.

En SMS-bluff kan dyka upp i samma meddelandekedja som äkta ankomstavier, så att det ser ut som om de kommit från samma avsändare. I Postis namn har det till exempel skickats bluffmeddelanden med information om att mottagaren har fått ett paket och att en del av transportavgiften fortfarande är obetald. Bluffmeddelandetexten som ser ut som Postis ankomstavi har styrt användaren till en webbplats som skapats för bluffen. På den temporära webbplatsen, som skapats för nätfiske, ombes mottagaren att identifiera sig till exempel med nätbanks- eller Apple ID-koder.

Dessa meddelanden skickades inte av Posti

Nytt bedrägerimeddelande med en äkta försändelsekod

För tillfället finns det i omlopp bedrägerimeddelanden som har en äkta försändelsekod från Posti. Bedrägerimeddelandena aviserar ett paket som kommit till huvudjärnvägsstationen i Helsingfors och ber om bekräftelse av leveransadressen för mottagning av paketet. Meddelandet styr till en webbsida där man ber om betalning för paketet.

Om du inte väntar på ett paket eller om du misstänker ett meddelande som du fått, kan du kontrollera situationen hos vår kundtjänst. Postis expeditionsavgifter betalas alltid på Postis webbplats.

Ladda ner OmaPosti-appen endast från en officiell appbutik

I Postis namn skickas bluffmeddelanden, med syftet att med hjälp av OmaPosti-appen få användaren att avslöja sina iCloud-koder eller installera en skadlig Android-app på enheten. Det här är en bluff som inte har någonting att göra med den verkliga OmaPosti-appen, och man ska inte klicka på länken i meddelandet! Ladda ner OmaPosti-appen endast från en officiell appbutik, antingen från Google Play eller App Store. Appens utgivare är Posti Group Abp. Om du inte kan ladda ner appen på din enhet, kan du använda OmaPosti via webbläsaren. Appbutikernas nerladdningslänkar hittar du via OmaPostis presentationssida eller så kan du själv söka fram appen i appbutiken med sökordet omaposti.

Bluffar som gäller utlottningar och tävlingar

En del av bluffmeddelandena gäller tävlingar som påstås vara arrangerade av Posti, men i verkligheten försöker man fiska efter människors person- eller bankuppgifter. Använd Postis officiella konton på sociala medier eller webbplatsen Posti.fi för att kontrollera att det faktiskt handlar om Postis tävling.

Posti använder inte Apple ID-identifiering

I en del bluffmeddelanden informeras mottagaren om ett paket som anlänt och mottagaren ombes identifiera sig med Apple ID-koder på en webbsida som skapats för bluffen. Posti använder inte Apple ID-identifiering när ett paket har anlänt, utan det handlar om nätfiske efter koder i bedrägerisyfte.

Blufförsök på näthandelsplatser

Var försiktig när du säljer begagnade saker på nätet. Människor som säljer begagnade saker på näthandelsplatser har på sistone blivit kontaktade i bedrägerisyfte. En person som utger sig för att vara en intresserad köpare kontaktar säljaren till exempel i WhatsApp och när handeln framskrider påstår personen att hen har betalat produkten till säljarens konto via Posti. När pengarna inte syns på säljarens konto, skickar ”köparen” en länk till en bluffsidan som liknar Postis webbplats, där köparen ska kunna kontrollera att summan överförts till kontot. Sidan syfte är att fiska efter säljarens bank- eller personuppgifter. Klicka inte på skumma länkar och ange inte dina bankkoder på bluffsidan! Posti.shop-sidan är en sådan bluffsida.

Följ polisens anvisningar:

  • Öppna inte länken och ge inte dina uppgifter.

  • Om du har gett dina kreditkorts- eller nätbanksuppgifter, ta omedelbart kontakt med din bank och gör sedan en anmälan till polisen.

Viktiga allmänna instruktioner om hantering av bluffmeddelanden som gäller Posti

  • Öppna inte bluffmeddelanden. Ge aldrig dina person-, bank- eller användaruppgifter om du inte är helt säker på meddelandets avsändare. Radera meddelandet utan att öppna det.

  • Om du tvivlar på att ett meddelande om en försändelse från Posti är äkta, kan du gå till försändelseuppföljningen och kontrollera detta med försändelsekoden.

  • När du råkar ut för ett misstänkt meddelande, vidta inga av de åtgärder som begärs eller förutsätts i meddelandet, och besvara inte e-postmeddelandet.

  • I Postis äkta ankomstavier anges uthämtningsstället inklusive adressuppgifter. Meddelandena uppmanar inte användaren att ge tilläggsinformation. I Postis meddelande om postförskottsförsändelser finns en länk via vilken mottagaren kan betala förskottet. Postförskottet ska betalas innan försändelsens mottagare får försändelsens boxkod.

  • Du kan själv följa upp transporten av paketen i appen OmaPosti och på vår webbplats posti.fi.

  • Ladda ner OmaPosti-appen endast från en appbutik, antingen från Google Play eller App Store. Appens utgivare är Posti Group Abp. Om din enhet inte har tillgång till någondera appbutiken, kan du använda OmaPosti via webbläsaren. Appbutikernas nerladdningslänkar hittar du via OmaPostis presentationssida eller så kan du själv söka fram appen i appbutiken med sökordet omaposti.

  • Polisen ber dem som fått ett bluffmeddelande och gett sina uppgifter till bluffsidan att omedelbart kontakta sin egen bank och sedan göra en anmälan till polisen.

SPF-teknologin hjälper till att identifiera bluffmeddelanden

Posten använder sig av en sk. Sender Policy Framework (SPF)-teknologi i sin hantering av e-post. Syftet med denna mekanism är att minska på mängden av bluffmeddelanden i fall där avsändarens uppgifter har manipulerats att visa på kända tjänsteleverantörer som t.ex. Posti, fastän avsändaren egentligen är någon annan. Om du tvivlar på att ett meddelande om en försändelse från Posti är äkta, kan du kontrollera med din tjänsteleverantör (för e-post) huruvida dom använder sig av SPF. Mekanismen minskar på risken att du ska få bluffmeddelanden från domänerna posti.fi eller posti.com. Större tjänsteleverantörer använder sig vanligtvis av denna teknologi medan det är mera osäkert när det gäller mindre aktörer.

OBS! Även om SPF används kan det hända att du får e-post som ser ut att komma från Posti. Men i dylika fall borde också avsändarinformationen visa att meddelandet inte är skickat från posti.fi- eller posti.com-adresser.

Mer information om bluffmeddelanden

Bedrägerier utförs ofta i kända företags namn. Mer information om nätbedrägerier och hjälp med att känna igen bluffmeddelanden hittar du också på webbplatserna nedan.

Polisen:

Konkurrens- och konsumentverket:

Cybersäkerhetscentret:

Traficom: