Postning av utrikes brev med kontant betalning

Postning av utrikes brev med kontant betalning

Etiketter

economy-tarra

priority-tarra

Ska du skicka ett varubrev till ett land utanför EU? Registrera innehållet i varubrev som du skickar till ett land utanför EU. Vi skapar en CN22-tulldeklaration att skriva ut och fästa på brevet. Registrera ett varubrev

Brev och kort

Skriv adressuppgifterna och fäst frimärket enligt instruktionen samt förse breven och korten med etiketter som anger transporthastigheten som du får från posten. Alternativt kan du skriva ordet ”Priority” eller ”Economy” som anger transporthastigheten på kuvertet eller brevet. Försändelserna kan lämnas i en brevlåda eller Postis serviceställe.

På utrikesförsändelser ska du komma ihåg att lägga till landets namn och att portot är högre.

I kuvert eller utan kuvert?

Skicka hemgjorda kort i kuvert. Priset är samma som för kort som skickas utan kuvert. Dekorationerna lossnar inte under transporten och kortet förblir intakt. Det lönar sig inte att skicka enbart ett vikt pappersark som har tejpats eller stansats ihop. Placera även dessa i kuvert.

Bland Postis och butikernas kortutbud finns underbara tillskurna kort, det lönar sig att helst skicka även dem i kuvert. Olika utstående delar (t.ex. svansen på ett kattkort) kan vid den maskinella hanteringen fastna i någonting, böjas eller på annat sätt skadas.

Expressbrev

Fäst Exprès-streckkodsetiketten och expressetiketten som du får från posten på brevet. Prova också de praktiska färdigt frankerade expresskuverten. Expressbreven lämnas vid Postis serviceställe. Expressbreven får inte lämnas i en brevlåda

Obs. Expressbrev kan inte längre skickas till USA fr.o.m. 23.6.2020.

Rekommenderat brev

För internationell trafik används inrikes adresskort för rekommenderat brev med en uppföljningsstreckkod som identifierar försändelsen, dvs. en försändelsekod. Inrikes ankomstavi avlägsnas från adresskortet. Adresskort finns att fås vid posten. Rekommenderade brev lämnas vid Postis serviceställe. Småförsändelser får inte lämnas i en brevlåda.

Förbud och begränsningar enligt adressland, även möjligheten till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Brev med mottagningsbevis

Ett internationellt brev med mottagningsbevis förses med en internationell mottagningsbevisblankett och ett inrikes adresskort för rekommenderat brev som har en uppföljningsstreckkod som identifierar försändelsen, dvs. en försändelsekod. Inrikes ankomstavi avlägsnas från adresskortet. Adresskort finns att fås vid posten. Brev med mottagningsbevis lämnas vid Postis serviceställe. Småförsändelser får inte lämnas i en brevlåda.

Förbud och begränsningar enligt adressland, även möjligheten till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Assurerad försändelse

I påskrifterna på omslaget och vid försegling av försändelsen iakttas föreskrifterna för internationell posttrafik och används streckkodsetiketten för assurerad försändelse för internationell trafik.

Som omslag för försändelsen rekommenderas ett starkt kuvert eller en brevpåse av stark plast. Genomskinliga förpackningar eller fönsterkuvert får inte användas. En lådformad försändelse ska emballeras med ett starkt, ljust pappersomslag, antingen med ett ark eller alternativt på ett sådant sätt så att försändelsen kan förseglas. Som innerförpackning ska en stadig trä-, metall- eller plastlåda användas, om innehållet kräver detta. Skriv avsändarens och mottagarens uppgifter på försändelsens omslag. Vid posten fästs en insured-streckkodsetikett på försändelsen och fogarna förseglas med förseglingstejp. Försändelserna lämnas vid Postis serviceställe. Småförsändelser får inte lämnas i en brevlåda.

Till vissa länder är det helt förbjudet att skicka pengar och värdeföremål per post. Förbud och begränsningar enligt adressland, även möjligheten till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Tulletiketter och tulldeklarationer

En exportdeklaration ska också lämnas in när varor exporteras till ett område utanför unionens skatteområde, t.ex. till Kanarieöarna, och när varor exporteras från Åland någon annanstans än till Fastlandsfinland.

Se tullinstruktioner