Instruktioner för sändning

Bekanta dig med vår sändnings instruktioner för kontant- och avtalskunder.

Adressanteckningar

På kuvertet antecknas förutom adressatens även avsändarens namn- och adressuppgifter, posttekniska symboler och försändelse- och portobeteckningar.

Adressfältet får endast innehålla adressatens namn- och adressuppgifter, inte t.ex. reklam. Kundnummer eller andra liknande identifieringsuppgifter ska antecknas ovanför adressatens namn. Om en försändelse- eller portobeteckning finns på en utskrift eller på adressetiketten ska dessa alltid antecknas ovanför adressatens namn.

Kuvertanteckningar för inrikes brev

 1. Avsändarens namn. och adressuppgifter, alternativt på kuvertets klaff.

 2. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé-beteckning eller frimärke.

 3. Adressatens namn- och adressuppgifter.

 1. Avsändarens namn- och adressuppgifter. OBS max. 4 cm vid toppen av skalet, se mer information. Alternativt kan informationen placeras på kuvertets klaff.

 2. Posttekniska beteckningar, t.ex. Informationstjänstens beteckning.

 3. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé Finlande-beteckning eller frankosvarsstämpel.

 4. Adressatens namn- och adressuppgifter.

Kom ihåg att beakta Postis servicespecifika krav på maskinell hantering när du planerar ett utskick, till exempel kuvertets utseende. De har sammanställts i Guide för maskinsorterbara försändelser.

Anteckning av adressatens adress

 1. rad: adressatens övriga uppgifter: titel, kundnummer, beställningskod, e.dyl. kundinformation

 2. rad: adressatens för- och efternamn eller företagsnamn

 3. rad: komplement till mottagarens namn t.ex.organisationsenhet, avdelning, byrå, handläggare, lägenhetsinnehavare, c/o

 4. rad: reserverad vid behov kan t.ex. att ange namn på mottagarens eller intern information för företaget

 5. rad: exakt utdelningsadress som gatuadress eller postboxadress

 6. rad: postnummer och adressort i versaler

Försändelser till utlandet

När du skickar utomlands, se landspecifika uppgifter hur du skriver adressen.

Adresskorten för brev och andra dokument

Privatkunder

Kontantkunder får nödvändiga adresskort från Postis serviceställen. Adresskorten är avgiftsfria.

Avtalskunder

Skriv ut adresskort via Posti SmartShip. Det går snabbt att hantera försändelser med Posti SmartShip-systemet som är avsett för att skriva ut adresskort för inhemska och internationella brev.

Påskrifter på expressbrev

Så här placerar du expressbrevdekalen på kuvertet:

Kuvertstorlekar och standardstorlekar för papper

När du postar, är det behändigast att använda kuvert av standardstorlek. Standardkuvert ger många fördelar:

 • du sparar tryckkostnader

 • du sparar kuverterings- och postningskostnader

 • postningen går snabbare

 • du sparar postavgifter

För värdefull sändning

Endast i assurerade försändelser kan du skicka pengar, värdepapper, smycken och andra värdeföremål. Säkerhetsbehandlingen försäkrar försändelsen och assuransen ersätter eventuella skador upp till assuransvärdet.

Synskadades försändelse

Försändelser som innehåller punktskrift transporteras portofritt till alla länder, då avsändaren är en synskadad privatperson. Försändelser med blindskrift ska vara öppna då de lämnas in för transport, och de får väga högst 7 kg.

Att skicka post från den egna brevlådan

På vissa glesbygdsområden kan konsumenterna posta små mängder frankerade vanliga brev eller små, högst 3 cm tjocka, paket genom att lämna dem i den egna postlådan genom att använda en hämtningsbricka. Frankerade vanliga brev och paket tas med för transport då när inkommande post delas ut i postlådan.

Man kan kontrollera om man är berättigad till tjänsten hos Postens kundtjänst.