Instruktioner för sändning

Bekanta dig med vår sändnings instruktioner för kontant- och avtalskunder.

Adressanteckningar

På kuvertet antecknas förutom adressatens även avsändarens namn- och adressuppgifter, posttekniska symboler och försändelse- och portobeteckningar.

Adressfältet får endast innehålla adressatens namn- och adressuppgifter, inte t.ex. reklam. Kundnummer eller andra liknande identifieringsuppgifter ska antecknas ovanför adressatens namn. Om en försändelse- eller portobeteckning finns på en utskrift eller på adressetiketten ska dessa alltid antecknas ovanför adressatens namn.

Kuvertanteckningar för inrikes brev

 1. Avsändarens namn. och adressuppgifter, alternativt på kuvertets klaff.

 2. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé-beteckning eller frimärke.

 3. Adressatens namn- och adressuppgifter.

 1. Avsändarens namn- och adressuppgifter. OBS max. 4 cm vid toppen av skalet, se mer information. Alternativt kan informationen placeras på kuvertets klaff.

 2. Posttekniska beteckningar, t.ex. Informationstjänstens beteckning.

 3. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé Finlande-beteckning eller frankosvarsstämpel.

 4. Adressatens namn- och adressuppgifter.

Kom ihåg att beakta Postis servicespecifika krav på maskinell hantering när du planerar ett utskick, till exempel kuvertets utseende. De har sammanställts i Guide för maskinsorterbara försändelser.

Anteckning av adressatens adress

 1. rad: adressatens övriga uppgifter: titel, kundnummer, beställningskod, e.dyl. kundinformation

 2. rad: adressat

 3. rad: komplement till mottagarens namn t.ex.organisationsenhet, avdelning, byrå, handläggare, lägenhetsinnehavare, c/o

 4. rad: reserverad vid behov kan t.ex. att ange namn på mottagarens eller intern information för företaget

 5. rad: exakt utdelningsadress som gatuadress eller postboxadress

 6. rad: postnummer och adressort i versaler

Försändelser till utlandet

När du skickar utomlands, se landspecifika uppgifter hur du skriver adressen.

Adresskorten för brev och andra dokument

Privatkunder

Kontantkunder får nödvändiga adresskort från Postis serviceställen. Adresskorten är avgiftsfria. Rekommenderat brev och Postförskottsbrev skickas utan adresskort. Skriv avsändarens och mottagarens uppgifter på brevet. På brevet fästs en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen i serviceställets kassa.

Adresskortmodell

Brev med mottagningsbevis Assurerad försändelse

Avtalskunder

Skriv ut adresskort via Posti SmartShip. Det går snabbt att hantera försändelser med Posti SmartShip-systemet som är avsett för att skriva ut adresskort för inhemska och internationella brev.

Adresskortmodeller, inrikes brev

Registrerat brev Brev med mottagningsbevis Assurerad försändelse Postförskottsbrev Expressbrev

Adresskortmodeller, utrikes brev

Registrerat brev Brev med mottagningsbevis (Lägga också till mottagningsbevis form) Expressbrev

Påskrifter på expressbrev

1.Minneslapp till avsändaren.

2.Två extra etiketter för fram- och frånsidan av försändelsen.

3.Expressbrevets identifieringsetikett. Lösgör etiketten från det anvisade stället. Lösgör aldrig enbart streckkodsdelarna.

4.Modell av försändelsen.

Kuvertstorlekar

När du postar, är det behändigast att använda kuvert av standardstorlek. Standardkuvert ger många fördelar:

 • du sparar tryckkostnader

 • du sparar kuverterings- och postningskostnader

 • postningen går snabbare

 • du sparar postavgifter

Kuvertstorlekar

SerieStorlek
B-serienB4 250 x 353 mm
B5 176 x 250 mm
B6 125 x 176 mm
C-serienC3 324 x 458 mm
C4 229 x 324 mm
C5 162 x 229 mm
C65 114 x 229 mm
C6 114 x 162 mm
E-serienE4 215 x 307 mm
E5 156 x 220 mm
E65 110 x 220 mm
E6 110 x 156 mm

Standardstorlekar för papper

A-serienStorlek
A0841 x 1189 mm
A1594 x 841 mm
A2420 x 594 mm
A3297 x 420 mm
A4210 x 297 mm
A5148 x 210 mm
A6105 x 148 mm

För värdefull sändning

Endast i assurerade försändelser kan du skicka pengar, värdepapper, smycken och andra värdeföremål. Säkerhetsbehandlingen försäkrar försändelsen och assuransen ersätter eventuella skador upp till assuransvärdet.

Synskadades försändelse

Försändelser som innehåller punktskrift transporteras portofritt till alla länder, då avsändaren är en synskadad privatperson. Försändelser med blindskrift ska vara öppna då de lämnas in för transport, och de får väga högst 7 kg. Kunden ska fästa bildetiketten för Synskadades försändelser på försändelsens adressida. Alternativt kan inrikes försändelser markeras med texten "Synskadades försändelse" eller "Cécogramme". Du kan även be om en bildetikett hos vår kundtjänst.

Synskadades försändelse -etikett Skriv ut etikett, 4 stycken per ark Skriv ut etikett, 9 stycken per ark

Att skicka post från den egna brevlådan

På vissa glesbygdsområden kan konsumenterna posta små mängder frankerade vanliga brev eller små, högst 3 cm tjocka, paket genom att lämna dem i den egna postlådan genom att använda en hämtningsbricka. Frankerade vanliga brev och paket tas med för transport då när inkommande post delas ut i postlådan.

Man kan kontrollera om man är berättigad till tjänsten hos Postens kundtjänst.